Sun Home
Autor : BULAT DUMITRU [ 21 articles ]

| Number : 2 (344) | Year : 2021 | Pages : 8-30 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, USATÎI MARIN, DADU ANA, USATÎI ADRIAN, CREPIS OLEG
Keywords : ihtiofauna, regim hidrologic, producţie piscicolă, ichthyofauna, hydrological regime, the decrease of fish production, ихтиофауна, гидрологический режим, снижение рыбной продуктивности
Domains : Biologie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 92-101 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Keywords : ihtiofauna, bioinvazie, specii ameliorative, pescuit, biodiversitate, valorificarea resurselor piscicole, ichthyofauna, bioinvasion, ameliorative species, fishing, biodiversity, valorization, ихтиофауна, биоинвазия, мелиоративные виды, рыболовство, биоразнообразие, эксплуатация рыбных ресурсов
Domains : Biologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 78-85 |
Authors : CREPIS OLEG, USATÎI MARIN, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, USATÎI ADRIAN, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, CEBANU AURELIU, DADU ANA
Keywords : scrumbie, peşti, reproducători, bioproductivitate, prolificitate, Nistru.
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 24-39 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Keywords : timpul geologic, geneză, ihtiofauna, pescuit, piscicultură, biodiversitate.
Domains : Biologie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 126-131 |
Authors : MARTA ANATOL, TODERAŞ ION, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, PURCIC VEACESLAV
Keywords : diversitatea speciilor genului Cobitis, forme parentale pure diploide, biotipuri hibride poliploide, identificare moleculară, ADN mitocondrial, ginogeneză.
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 93-97 |
Authors : BULAT DUMITRU
Keywords : Bioinvazia, specie alogenă, specie indigenă, ecosistem, populaţie, factori antropogeni
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 97-105 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CHELMENCIUC ROSTISLAV
Keywords : biodiversitate, habitat natural, ihtiofauna, specii de interes comunitar, producţie piscicolă, factori antropici, protecţia mediului, reconstrucţie ecologică
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 83-89 |
Authors : BULAT DUMITRU
Keywords : Bioindicaţie, biodiversitate, abundenţă, ecosistem, populaţie, factori antropici, potenţial adaptiv
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 120-126 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, ZUBCOV ELENA, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, ENE ANTOANETA, DAVIDEANU GRIGORE
Keywords : ihtiofauna, zonă umedă, migraţii reproductive, specii fitofile.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 129-134 |
Authors : FULGA NINA, TODERAŞ ION, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, RAILEAN NADEJDA
Keywords : Sander lucioperca, femele, dezvoltarea oocitelor, vacuolizarea, vitelogeneza, reproducere
Domains : BiologiePage 1 from 3

Сurrent edition

journal