Sun Home
Autor : BULAT DUMITRU [ 19 articles ]

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 78-85 |
Authors : CREPIS OLEG, USATÎI MARIN, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, USATÎI ADRIAN, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, CEBANU AURELIU, DADU ANA
Keywords : scrumbie, peşti, reproducători, bioproductivitate, prolificitate, Nistru.
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 24-39 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Keywords : timpul geologic, geneză, ihtiofauna, pescuit, piscicultură, biodiversitate.
Domains : Biologie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 126-131 |
Authors : MARTA ANATOL, TODERAŞ ION, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, PURCIC VEACESLAV
Keywords : diversitatea speciilor genului Cobitis, forme parentale pure diploide, biotipuri hibride poliploide, identificare moleculară, ADN mitocondrial, ginogeneză.
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 93-97 |
Authors : BULAT DUMITRU
Keywords : Bioinvazia, specie alogenă, specie indigenă, ecosistem, populaţie, factori antropogeni
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 97-105 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CHELMENCIUC ROSTISLAV
Keywords : biodiversitate, habitat natural, ihtiofauna, specii de interes comunitar, producţie piscicolă, factori antropici, protecţia mediului, reconstrucţie ecologică
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 83-89 |
Authors : BULAT DUMITRU
Keywords : Bioindicaţie, biodiversitate, abundenţă, ecosistem, populaţie, factori antropici, potenţial adaptiv
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 120-126 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, ZUBCOV ELENA, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, ENE ANTOANETA, DAVIDEANU GRIGORE
Keywords : ihtiofauna, zonă umedă, migraţii reproductive, specii fitofile.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 129-134 |
Authors : FULGA NINA, TODERAŞ ION, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, RAILEAN NADEJDA
Keywords : Sander lucioperca, femele, dezvoltarea oocitelor, vacuolizarea, vitelogeneza, reproducere
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 35-48 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, FULGA NINA, DUMBRĂVEANU DORIN, RUSU VADIM, SILITRARI ANDREI
Keywords : specii alogene, peşti, invazie, risc.
Domains : Biologie

| Number : 2 (317) | Year : 2012 | Pages : 16-27 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, TODERAŞ LIDIA, USATÎI MARIN, RAILEAN NADEJDA
Keywords : ecosisteme acvatice - specii alogene şi naturalizate de peşti - rată de expansiune - aclimatizarea hidrobionţilor - regres numeric - impact ecologo-economic.
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal