Sun Home
Autor : CORCIMARU SERGHEI [ 8 статьи ]

| Номер : 2 (344) | Год : 2021 | Страницы : 120-125 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE
Ключевые слова : fitobioremediere, poluarea solului, polietilenă, nodozități, Măzăriche, soia, phytobioremediation, soil pollution, polyethylene, nodules, peas, soybeans, фитобиремедиация, загрязнение почвы, полиэтилен, клубеньки, вика, соя
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 146-150 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Ключевые слова : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, rizobii, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, Vetch, rhizobia, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, вика, ризобии
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (340) | Год : 2020 | Страницы : 151-161 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, BATÎR LUDMILA, SLĂNINĂ VALERINA, TĂNASE ANA, MERENIUC LILIA, GUŢUL TATIANA
Ключевые слова : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POPs), poluarea solului, nanofier zerovalent, nanomagnetită, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, nanomagnetite, nanoscale zerovalent iron., нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, ноль-валентное наножелезо, наномагнетит
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 139-143 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Ключевые слова : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, nanobioremediation, persistent organic pollutants, trifluralin, soil pollution, Vetch, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, трифлуралин, загрязнение почвы, вика
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (317) | Год : 2012 | Страницы : 154-160 |
Авторы : MERENIUC GHEORGHE, CORCIMARU SERGHEI, TĂNASE ADRIAN, BOINCEAN BORIS, BUGACIUC MIHAIL
Ключевые слова : microorganismele solului - degradarea solului - experienţe de câmp de lungă durată - agricultura durabilă.
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (315) | Год : 2011 | Страницы : 135-139 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, MERENIUC GHEORGHE, URSU ANDREI, BOINCEAN BORIS
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (314) | Год : 2011 | Страницы : 166-170 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI, MERENIUC TATIANA, BOINCEAN BORIS, BUGACIUC MIHAIL
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (307) | Год : 2009 | Страницы : 134-142 |
Авторы : CORCIMARU SERGHEI
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal