Sun Home
Autor : CORCIMARU SERGHEI [ 8 articles ]

| Number : 2 (344) | Year : 2021 | Pages : 120-125 |
Authors : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE
Keywords : fitobioremediere, poluarea solului, polietilenă, nodozități, Măzăriche, soia, phytobioremediation, soil pollution, polyethylene, nodules, peas, soybeans, фитобиремедиация, загрязнение почвы, полиэтилен, клубеньки, вика, соя
Domains : Biologie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 146-150 |
Authors : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Keywords : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, rizobii, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, Vetch, rhizobia, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, вика, ризобии
Domains : Biologie

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 151-161 |
Authors : CORCIMARU SERGHEI, BATÎR LUDMILA, SLĂNINĂ VALERINA, TĂNASE ANA, MERENIUC LILIA, GUŢUL TATIANA
Keywords : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POPs), poluarea solului, nanofier zerovalent, nanomagnetită, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, nanomagnetite, nanoscale zerovalent iron., нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, ноль-валентное наножелезо, наномагнетит
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 139-143 |
Authors : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Keywords : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, nanobioremediation, persistent organic pollutants, trifluralin, soil pollution, Vetch, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, трифлуралин, загрязнение почвы, вика
Domains : Biologie

| Number : 2 (317) | Year : 2012 | Pages : 154-160 |
Authors : MERENIUC GHEORGHE, CORCIMARU SERGHEI, TĂNASE ADRIAN, BOINCEAN BORIS, BUGACIUC MIHAIL
Keywords : microorganismele solului - degradarea solului - experienţe de câmp de lungă durată - agricultura durabilă.
Domains : Biologie

| Number : 3 (315) | Year : 2011 | Pages : 135-139 |
Authors : CORCIMARU SERGHEI, MERENIUC GHEORGHE, URSU ANDREI, BOINCEAN BORIS
Domains : Biologie

| Number : 2 (314) | Year : 2011 | Pages : 166-170 |
Authors : CORCIMARU SERGHEI, MERENIUC TATIANA, BOINCEAN BORIS, BUGACIUC MIHAIL
Domains : Biologie

| Number : 1 (307) | Year : 2009 | Pages : 134-142 |
Authors : CORCIMARU SERGHEI
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal