Sun Home
Autor : CORCIMARU SERGHEI [ 8 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 120-125 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE
Cuvinte cheie : fitobioremediere, poluarea solului, polietilenă, nodozități, Măzăriche, soia, phytobioremediation, soil pollution, polyethylene, nodules, peas, soybeans, фитобиремедиация, загрязнение почвы, полиэтилен, клубеньки, вика, соя
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 146-150 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Cuvinte cheie : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, rizobii, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, Vetch, rhizobia, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, вика, ризобии
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 151-161 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, BATÎR LUDMILA, SLĂNINĂ VALERINA, TĂNASE ANA, MERENIUC LILIA, GUŢUL TATIANA
Cuvinte cheie : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POPs), poluarea solului, nanofier zerovalent, nanomagnetită, nanobioremediation, persistent organic pollutants, soil pollution, nanomagnetite, nanoscale zerovalent iron., нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, загрязнение почвы, ноль-валентное наножелезо, наномагнетит
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 139-143 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, PRISACARI SVETLANA, TODIRAŞ VASILE, GUŢUL TATIANA
Cuvinte cheie : nanobioremediere, poluanți organici persistenți (POP), trifluralină, poluarea solului, Măzăriche, nanobioremediation, persistent organic pollutants, trifluralin, soil pollution, Vetch, нанобиоремедиация, стойкие органические соединения, трифлуралин, загрязнение почвы, вика
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 154-160 |
Autori : MERENIUC GHEORGHE, CORCIMARU SERGHEI, TĂNASE ADRIAN, BOINCEAN BORIS, BUGACIUC MIHAIL
Cuvinte cheie : microorganismele solului - degradarea solului - experienţe de câmp de lungă durată - agricultura durabilă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 135-139 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, MERENIUC GHEORGHE, URSU ANDREI, BOINCEAN BORIS
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (314) | Anul : 2011 | Paginile : 166-170 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI, MERENIUC TATIANA, BOINCEAN BORIS, BUGACIUC MIHAIL
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (307) | Anul : 2009 | Paginile : 134-142 |
Autori : CORCIMARU SERGHEI
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal