Sun Home
Autor : ZARICIUC ELENA [ 5 статьи ]

| Номер : 2 (335) | Год : 2018 | Страницы : 103-112 |
Авторы : USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ZARICIUC ELENA, GARBUZ OLGA, GULEA AURELIAN
Ключевые слова : coordination compounds, 2-benzoylpyridine, isothiosemicarbazone, biological activity
Сферы : Chimie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 151-159 |
Авторы : ZARICIUC ELENA
Ключевые слова : enotanină solubilă, derivați ai tiosemicarbazonei, inhibarea activității enzimatice, protează, catalaza, superoxid dismutaza, water-soluble enotannin, thiosemicarbazone derivatives, enzyme inhibition, protease, catalase, superoxide dismutase., водорастворимый енотаннин, производные тиосемикарбазона, ингибирование энзиматической активности, протеаза, каталаза, супероксиддисмутаза.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (332) | Год : 2017 | Страницы : 146-153 |
Авторы : ZARICIUC ELENA
Ключевые слова : activitate antimicrobiană, enotanin hidrosolubil, derivaţi ai tiosemicarbazonelor
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 135-142 |
Авторы : GRAUR VASILE, GARBUZ OLGA, ZARICIUC ELENA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN
Ключевые слова : selenosemicarbazones, copper complexes, Antimicrobial activity, antioxidant activity, antitumor activity
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (322) | Год : 2014 | Страницы : 139-146 |
Авторы : RUDIC VALERIU, LOZAN-TÎRŞU CAROLINA, ZARICIUC ELENA, GULEA AURELIAN, ŢAPCOV VICTOR
Ключевые слова : Bacterii gram-negative, bacterii gram-pozitive, compuşi coordinativi, proprietăţi antimicrobiene
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal