Sun Home
Autor : ZARICIUC ELENA [ 5 articole ]

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 103-112 |
Autori : USATAIA IRINA, GRAUR VASILE, ZARICIUC ELENA, GARBUZ OLGA, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : coordination compounds, 2-benzoylpyridine, isothiosemicarbazone, biological activity
Domenii : Chimie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 151-159 |
Autori : ZARICIUC ELENA
Cuvinte cheie : enotanină solubilă, derivați ai tiosemicarbazonei, inhibarea activității enzimatice, protează, catalaza, superoxid dismutaza, water-soluble enotannin, thiosemicarbazone derivatives, enzyme inhibition, protease, catalase, superoxide dismutase., водорастворимый енотаннин, производные тиосемикарбазона, ингибирование энзиматической активности, протеаза, каталаза, супероксиддисмутаза.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 146-153 |
Autori : ZARICIUC ELENA
Cuvinte cheie : activitate antimicrobiană, enotanin hidrosolubil, derivaţi ai tiosemicarbazonelor
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 135-142 |
Autori : GRAUR VASILE, GARBUZ OLGA, ZARICIUC ELENA, GUDUMAC VALENTIN, GULEA AURELIAN
Cuvinte cheie : selenosemicarbazones, copper complexes, Antimicrobial activity, antioxidant activity, antitumor activity
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 139-146 |
Autori : RUDIC VALERIU, LOZAN-TÎRŞU CAROLINA, ZARICIUC ELENA, GULEA AURELIAN, ŢAPCOV VICTOR
Cuvinte cheie : Bacterii gram-negative, bacterii gram-pozitive, compuşi coordinativi, proprietăţi antimicrobiene
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal