Sun Home
Autor : UNGUREANU LAURENŢIA [ 19 articles ]

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 164-166 |
Authors : UNGUREANU LAURENŢIA, CALESTRU LIVIA, LARION ALINA
Domains : Altele

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 166-176 |
Authors : UNGUREANU LAURENŢIA
Domains : Altele

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 12-22 |
Authors : UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA, TUMANOVA DARIA, BORODIN NATALIA, BAGRIN NINA, UNGUREANU GRIGORE
Keywords : fluviul Nistru, lacul de acumulare Dubăsari, factori biotici şi abiotici, productivitatea fitoplanctonului, elemente nutritive, azot, Fosfor, particule în suspensie, materie organică, Dniester River, Dubasary Reservoir, biotic and abiotic factors, phytoplankton production, biogenic nutrients, Nitrogen, phosphorus, suspended particles, organic matter., Днестр, Дубоссарское водохранилище, биотичесие и абиотические факторы, продуктивность фитопланктона, элементы питания, фзот, фосфор, твердые частицы, органическое вещество.
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 190-195 |
Authors : UNGUREANU LAURENŢIA, TODERAŞ ION
Domains : Altele

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 24-39 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Keywords : timpul geologic, geneză, ihtiofauna, pescuit, piscicultură, biodiversitate.
Domains : Biologie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 26-43 |
Authors : TODERAŞ ION, CEBOTARI VALENTINA, UNGUREANU LAURENŢIA, BUZU ION, GHEORGHIŢĂ CRISTINA, FLOQUET SEBASTIAN, GULEA AURELIAN, RUDIC VALERIU, FUIOR ARCADIE
Keywords : Bees, bioactive supplements, aquatic microalgae., Feeding, procedures
Domains : Biologie

| Number : 1 (328) | Year : 2016 | Pages : 124-156 |
Authors : TODERAŞ ION, UNGUREANU LAURENŢIA, CALESTRU LIVIA
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 120-126 |
Authors : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, ZUBCOV ELENA, UNGUREANU LAURENŢIA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, ENE ANTOANETA, DAVIDEANU GRIGORE
Keywords : ihtiofauna, zonă umedă, migraţii reproductive, specii fitofile.
Domains : Biologie

| Number : 3 (324) | Year : 2014 | Pages : 121-126 |
Authors : UNGUREANU LAURENŢIA, TUMANOVA DARIA
Keywords : fitoplancton, diversitate, succesiuni, stut trofic, calitatea apei.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 188-191 |
Authors : TODERAŞ ION, UNGUREANU LAURENŢIA
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal