Sun Home
Autor : SÎRBU TAMARA [ 15 articole ]

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 151-158 |
Autori : SÎRBU TAMARA, TIMUȘ ION, MOLDOVAN CRISTINA, ŢURCAN OLGA, GORINCIOI VIORINA
Cuvinte cheie : micromicete, mediul de cultivare, nanoparticule, liofilizare, viabilitatea culturilor, Depozitare, Micromycetes, culture medium, nanoparticles, lyophilization, micromycete viability, Storage, микромицеты, питательная среда, наночастицы, лиофилизация, жизнеспособность микромицетов, хранение
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 131-138 |
Autori : SÎRBU TAMARA, ZOP ANNA, GUŢUL TATIANA
Cuvinte cheie : nanoparticule (NP), trifluralina (TF), activitate antifungică, zona de inhibiţie
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 117-123 |
Autori : SÎRBU TAMARA, ZOP ANNA, GUŢUL TATIANA
Cuvinte cheie : nanoparticule (NP), trifluralina (TF), micromicete, biomasă
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 151-157 |
Autori : SÎRBU TAMARA, BÎRIŢA CRISTINA
Cuvinte cheie : activitatea antifungică, diametrul zonei de reținere a creşterii, fitopatogeni, test culturi.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 147-155 |
Autori : SÎRBU TAMARA, BURŢEVA SVETLANA, STEPANOV VITALIE, TURTĂ CONSTANTIN
Cuvinte cheie : Penicillium funiculosum CNMN FD 11 – catalaza - randamentul biomasei – alcooli - substanţe tensioactive.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 165-172 |
Autori : TOLOCICHINA SVETLANA, BURŢEVA SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA, POSTOLACHI OLGA, SÎRBU TAMARA, LUPAŞCU LUCIAN, STEPANOV VITALIE
Cuvinte cheie : liofi lizare, medii nutritive, medii de protecţie, viabilitate
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (316) | Anul : 2012 | Paginile : 151-158 |
Autori : SÎRBU TAMARA
Cuvinte cheie : activitatea catalazei - stres oxidativ - productivatea culturii.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 160-167 |
Autori : SLĂNINĂ VALERINA, LUPAŞCU LUCIAN, TOLOCICHINA SVETLANA, BURŢEVA SVETLANA, POSTOLACHI OLGA, SÎRBU TAMARA, STEPANOV VITALIE, CHISELIŢĂ OLEG
Cuvinte cheie : liofi lizare - medii nutritive - medii de protecţie.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (313) | Anul : 2011 | Paginile : 136-144 |
Autori : SÎRBU TAMARA
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (312) | Anul : 2010 | Paginile : 120-128 |
Autori : STEPANOV VITALIE, BURŢEVA SVETLANA, POSTOLACHI OLGA, SÎRBU TAMARA, TOLOCICHINA SVETLANA, SLĂNINĂ VALERINA
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal