Sun Home
Autor : SAVIN ANATOLIE [ 14 articles ]

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 105-112 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Keywords : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Domains : Biologie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 106-116 |
Authors : NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : mamifere mici, condiţii climatice, pronostic, tendinţe, scenarii climatice globale, small mammals, climatic conditions, aridity index, prognosis, trend, global climate scenarios, мелкие млекопитающие, Климатические условия, прогноз, тенденции, глобальные климатические сценарии
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 112-117 |
Authors : TODERAŞ ION, ZAMORNEA MARIA, RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, CHIHAI OLEG, GLIGA OLESEA, BOTNARU NICOLAI, GOLOGAN ION, PORCESCU MIHAIL
Keywords : fazani, ectoparazitofaună, indici biochimici, acarieni gamazizi, purici, metabolism, faună parazitară, pheasants, ectoparasitofauna, biochemical indices, gamasid mites, fleas, metabolism, parasitic fauna, фазаны, эктопаразитофауна, биохимические показатели, гамазовые клещи, блохи, метаболизм, паразитическая фауна
Domains : Biologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 65-71 |
Authors : MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI
Keywords : grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 125-130 |
Authors : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, ZAMORNEA MARIA, CHIHAI OLEG, GHERASIM ELENA, GOLOGAN ION, CHIHAI NINA, PRUTEANU MIHAIL, ANGHEL TUDOR, RUSU VADIM
Keywords : Cervide, parazitofauna, rezervaţie naturală, pofilaxie, tratament., cervids, parasite fauna, natural reservation, prophylaxis, treatment., олени, паразитофауна, природный заповедник, профилаксия, лечение.
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 137-144 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Keywords : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 104-110 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 90-98 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Keywords : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 99-105 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 115-122 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA
Keywords : Specii gemene, Microtus arvalis, M.rossiaemeridionalis, mortalitate preimplantaţională şi postimplantaţională, fertilitate
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal