Sun Home
Autor : SAVIN ANATOLIE [ 11 articole ]

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 65-71 |
Autori : MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI
Cuvinte cheie : grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 125-130 |
Autori : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, SAVIN ANATOLIE, ZAMORNEA MARIA, CHIHAI OLEG, GHERASIM ELENA, GOLOGAN ION, CHIHAI NINA, PRUTEANU MIHAIL, ANGHEL TUDOR, RUSU VADIM
Cuvinte cheie : Cervide, parazitofauna, rezervaţie naturală, pofilaxie, tratament., cervids, parasite fauna, natural reservation, prophylaxis, treatment., олени, паразитофауна, природный заповедник, профилаксия, лечение.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 137-144 |
Autori : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Cuvinte cheie : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 104-110 |
Autori : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Cuvinte cheie : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 90-98 |
Autori : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Cuvinte cheie : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 99-105 |
Autori : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Cuvinte cheie : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 115-122 |
Autori : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA
Cuvinte cheie : Specii gemene, Microtus arvalis, M.rossiaemeridionalis, mortalitate preimplantaţională şi postimplantaţională, fertilitate
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 134-142 |
Autori : RUSU ŞTEFAN, ERHAN DUMITRU, ZAMORNEA MARIA, CHIHAI OLEG, SAVIN ANATOLIE, CILIPIC GRIGORE, PRUTEANU MIHAIL, ANGHEL TUDOR, BUZA VASILE
Cuvinte cheie : Cervide, agenți parazitari, mixtinvazii.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 101-110 |
Autori : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, CEMÎRTAN NELLI
Cuvinte cheie : Microtus arvalis - indicele de ariditate – abundenţa - densitatea
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 126-131 |
Autori : LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, NISTREANU VICTORIA, CEMÎRTAN NELLI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, CARAMAN NATALIA
Cuvinte cheie : Mus spicilegus, comportament antagonist, agresivitate
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal