Sun Home
Autor : NISTREANU VICTORIA [ 13 статьи ]

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 118-124 |
Авторы : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, NISTREANU VICTORIA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, LARION ALINA, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA
Ключевые слова : rozătoare mici, parazitofauna, rezervație, biotop silvic, ecoton, geohelminți, parasitic fauna, Small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths, паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, геогельминты
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 112-120 |
Авторы : NISTREANU VICTORIA, BUŞMACHIU GALINA, ŢURCAN VLADIMIR, LARION ALINA
Ключевые слова : rezervaţie peisagistică, colembole, insecte, vertebrate terestre, diversitate, specii rare, landscape reserve, collembolans, Insects, terrestrial vertebrates, diversity, rare species, ландшафтный заповедник, коллемболы, насекомые, наземные позвоночные, Разнообразие, редкие виды
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (335) | Год : 2018 | Страницы : 85-94 |
Авторы : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, TĂLĂMBUŢĂ NINA, RUSU ŞTEFAN, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA, NAFORNIŢA NICOLAE, RUSU VADIM
Ключевые слова : helmintofauna, prevalenţa, intensitatea, rozătoare.
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 137-144 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Ключевые слова : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 104-110 |
Авторы : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 126-133 |
Авторы : BURLACU VICTORIA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CATERINCIUC NATALIA
Ключевые слова : mamifere mici, ecosisteme agrare, ecoton, coeficient de capturare, abundenţă, dominanţă, diversitate
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 90-98 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Ключевые слова : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (324) | Год : 2014 | Страницы : 116-121 |
Авторы : CARAMAN NATALIA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, BURLACU VICTORIA, CÎRLIG VEACESLAV
Ключевые слова : Small rodents, demographic structure, sex ratio, age group, Reproduction
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (323) | Год : 2014 | Страницы : 99-105 |
Авторы : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (323) | Год : 2014 | Страницы : 115-122 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA
Ключевые слова : Specii gemene, Microtus arvalis, M.rossiaemeridionalis, mortalitate preimplantaţională şi postimplantaţională, fertilitate
Сферы : BiologieСтраница 1 из 2

Текущие издание

journal