Sun Home
Autor : NISTREANU VICTORIA [ 13 articles ]

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 118-124 |
Authors : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, NISTREANU VICTORIA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, LARION ALINA, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA
Keywords : rozătoare mici, parazitofauna, rezervație, biotop silvic, ecoton, geohelminți, parasitic fauna, Small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths, паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, геогельминты
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 112-120 |
Authors : NISTREANU VICTORIA, BUŞMACHIU GALINA, ŢURCAN VLADIMIR, LARION ALINA
Keywords : rezervaţie peisagistică, colembole, insecte, vertebrate terestre, diversitate, specii rare, landscape reserve, collembolans, Insects, terrestrial vertebrates, diversity, rare species, ландшафтный заповедник, коллемболы, насекомые, наземные позвоночные, Разнообразие, редкие виды
Domains : Biologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 85-94 |
Authors : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, TĂLĂMBUŢĂ NINA, RUSU ŞTEFAN, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA, NAFORNIŢA NICOLAE, RUSU VADIM
Keywords : helmintofauna, prevalenţa, intensitatea, rozătoare.
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 137-144 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Keywords : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 104-110 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 126-133 |
Authors : BURLACU VICTORIA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CATERINCIUC NATALIA
Keywords : mamifere mici, ecosisteme agrare, ecoton, coeficient de capturare, abundenţă, dominanţă, diversitate
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 90-98 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Keywords : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Domains : Biologie

| Number : 3 (324) | Year : 2014 | Pages : 116-121 |
Authors : CARAMAN NATALIA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, BURLACU VICTORIA, CÎRLIG VEACESLAV
Keywords : Small rodents, demographic structure, sex ratio, age group, Reproduction
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 99-105 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 115-122 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA
Keywords : Specii gemene, Microtus arvalis, M.rossiaemeridionalis, mortalitate preimplantaţională şi postimplantaţională, fertilitate
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal