Sun Home
Autor : NISTREANU VICTORIA [ 18 articles ]

| Number : 1 (343) | Year : 2021 | Pages : 86-94 |
Authors : NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CALDARI VLADISLAV, DIBOLSCAIA NATALIA
Keywords : Rezervația „La Castel”, mamifere, lilieci, dinamică, rozătoare, ingluvii, "La Castel" reserve, mammals, bats, Dynamics, Rodents, pellets, заповедник «Ла Кастел», млекопитающие, летучие мыши, динамика, грызуны, погадки
Domains : Biologie

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 105-111 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CARAMAN NATALIA, CALDARI VLADISLAV
Keywords : rozătoare mici, comunităţi, diversitate, densitate, frecvență, Diversity of small rodent communities (Rodentia, Muridae, Cricetidae) under the conditions of anthropogenic and climate changes in the Republic of Moldova, мелкие грызуны, сообщества, Разнообразие, плотность, частота
Domains : Biologie

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 105-112 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Keywords : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Domains : Biologie

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 126-134 |
Authors : CHIHAI OLEG, TODERAŞ ION, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, TĂLĂMBUŢĂ NINA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA, NAFORNIŢA NICOLAE
Keywords : paraziţi, prevalenţa, rozătoare, Clethrionomys glareolus, Rezervația „Plaiul Fagului”, parasites, prevalence, Cethrionomys glareolus, “Plaiul Fagului” reserve, паразиты, экстенсивность инвазии, Clethrionomys glareolus, заповедник “Плаюл Фагулуй”
Domains : Biologie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 106-116 |
Authors : NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : mamifere mici, condiţii climatice, pronostic, tendinţe, scenarii climatice globale, small mammals, climatic conditions, aridity index, prognosis, trend, global climate scenarios, мелкие млекопитающие, Климатические условия, прогноз, тенденции, глобальные климатические сценарии
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 118-124 |
Authors : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, NISTREANU VICTORIA, TĂLĂMBUŢĂ NINA, LARION ALINA, RUSU ŞTEFAN, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA
Keywords : rozătoare mici, parazitofauna, rezervație, biotop silvic, ecoton, geohelminți, parasitic fauna, Small rodents, reserve, forest biotop, ecotone, geohelminths, паразитофауна, мелкие грызуны, заповедник, лесной биотоп, экотон, геогельминты
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 112-120 |
Authors : NISTREANU VICTORIA, BUŞMACHIU GALINA, ŢURCAN VLADIMIR, LARION ALINA
Keywords : rezervaţie peisagistică, colembole, insecte, vertebrate terestre, diversitate, specii rare, landscape reserve, collembolans, Insects, terrestrial vertebrates, diversity, rare species, ландшафтный заповедник, коллемболы, насекомые, наземные позвоночные, Разнообразие, редкие виды
Domains : Biologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 85-94 |
Authors : CHIHAI OLEG, ERHAN DUMITRU, TĂLĂMBUŢĂ NINA, RUSU ŞTEFAN, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA, NAFORNIŢA NICOLAE, RUSU VADIM
Keywords : helmintofauna, prevalenţa, intensitatea, rozătoare.
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 137-144 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Keywords : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 104-110 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal