Sun Home
Autor : FULGA NINA [ 9 articole ]

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 97-105 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, CREPIS OLEG, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, CHELMENCIUC ROSTISLAV
Cuvinte cheie : biodiversitate, habitat natural, ihtiofauna, specii de interes comunitar, producţie piscicolă, factori antropici, protecţia mediului, reconstrucţie ecologică
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 129-134 |
Autori : FULGA NINA, TODERAŞ ION, BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, RAILEAN NADEJDA
Cuvinte cheie : Sander lucioperca, femele, dezvoltarea oocitelor, vacuolizarea, vitelogeneza, reproducere
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 35-48 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, FULGA NINA, DUMBRĂVEANU DORIN, RUSU VADIM, SILITRARI ANDREI
Cuvinte cheie : specii alogene, peşti, invazie, risc.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 100-117 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, TODERAŞ ION, USATÎI MARIN, TODERAŞ LIDIA, FULGA NINA, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE
Cuvinte cheie : specii alogene - efect invaziv - populaţii de ciprinide asiatice – eutrofi zare - amelioratori biologici - ecosisteme acvatice.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (314) | Anul : 2011 | Paginile : 140-145 |
Autori : FULGA NINA, TODERAŞ ION, RAILEAN NADEJDA, USATÎI ADRIAN, RUSU VADIM, CROITORU ION, CEBANU AURELIU
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (312) | Anul : 2010 | Paginile : 168-177 |
Autori : BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, USATÎI MARIN, FULGA NINA, RUSU VADIM, CROITORU ION
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (307) | Anul : 2009 | Paginile : 89-95 |
Autori : FULGA NINA, CREPIS OLEG, BULAT DUMITRU
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (306) | Anul : 2008 | Paginile : 14-24 |
Autori : TODERAŞ ION, ŞATUNOVSKII M., USATÎI MARIN, FULGA NINA, BOBÎREV A.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (304) | Anul : 2008 | Paginile : 121-125 |
Autori : FULGA NINA, USATÎI MARIN
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal