Sun Home
Autor : VALUŢĂ ANA [ 6 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 126-132 |
Autori : RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, CHIRIAC TATIANA, VALUŢĂ ANA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, MISCU VERA, DUMBRĂVEANU VERONICA, CODREANU LIVIU, TAȘCA ION, ROTARI ION, RUDIC VALERIU
Cuvinte cheie : nanoparticule de aur, citrat, Porphyridium cruentum, biomasă, proteine, ficobiliproteine, gold nanoparticles, Citrate, Porphyridium cruentum, biomass, proteins, phycobiliproteins, Наночастицы золота, цитрат, Porphyridium cruentum, биомасса, белки, фикобилипротеины
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 137-145 |
Autori : RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, CHIRIAC TATIANA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, MISCU VERA, CODREANU SVETLANA, VALUŢĂ ANA, DUMBRĂVEANU VERONICA, CEPOI ANASTASIA, ROTARI ION, RUDIC VALERIU
Cuvinte cheie : tulpina Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPPEG (5nm), biofuncționalizare, concentrația nanoparticulelor, vârsta culturii, Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPPEG (5nm), biofunctionalization, nanoprticles concentration, culture age, Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPpeg (5 нм), биофункционализация, концентрация наночастиц, возраст культуры
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 163-171 |
Autori : RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, CHIRIAC TATIANA, VALUŢĂ ANA, CODREANU SVETLANA, SADOVNIC DANIELA, RUDIC VALERIU
Cuvinte cheie : Haematococcus pluvialis, metalocomplexe, biomasă, carotenoizi.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 133-139 |
Autori : VALUŢĂ ANA
Cuvinte cheie : cianobacterii, Nostoc linckia, extracte etanolice, activitate antioxidantă
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (321) | Anul : 2013 | Paginile : 146-153 |
Autori : RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA, CHIRIAC TATIANA, VALUŢĂ ANA, SADOVNIC DANIELA, RUDIC VALERIU, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA
Cuvinte cheie : carotenoizi, test ABTS, corelare, activitate antioxiodantă
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (321) | Anul : 2013 | Paginile : 154-160 |
Autori : VALUŢĂ ANA
Cuvinte cheie : cianobacterii, Nostoc linckia, substanţe antioxidante, activitate antiradicalică
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal