Sun Home
Autor : MITINA TATIANA [ 3 articole ]

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 171-179 |
Autori : NASTAS RAISA, GOREACIOC TATIANA, GÎNSARI IRINA, CEBOTARI INNA, LUPAŞCU TUDOR, SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, MITINA TATIANA
Cuvinte cheie : apă naturală, cărbune activ, nitriţi, purificare, natural water, active carbon, nitrite ions, purification, природная вода, активированный уголь, нитриты, очистка
Domenii : Chimie, Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 71-78 |
Autori : HARCIUC OLEG, MITINA TATIANA, CHIRILOV ALEXANDRU, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHIRILOV ELEONORA, COZMIC RADU
Cuvinte cheie : soia Glycine max L - statusul mineral în rădăcini şi frunze – insufi cienţă de umiditate - salinizare hidrocarbonatică.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 96-105 |
Autori : HARCIUC OLEG, CHIRILOV ALEXANDRU, COZMIC RADU, BAŞTOVAIA SVETLANA, CHIRILOV ELEONORA, MITINA TATIANA
Cuvinte cheie : соя, водный статус корней и листьев, продуктивность, недостаток влаги, бикарбонатное засоление
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal