Sun Home
Autor : JELEV (HADÎRCA) NATALIA [ 8 статьи ]

| Номер : 1 (343) | Год : 2021 | Страницы : 60-69 |
Авторы : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Ключевые слова : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la temperaturi înalte, metodă accelerată, Triticum aestivum L., varieties, reserve substances, high-temperature resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 67-72 |
Авторы : DASCALIUC ALEXANDRU, JELEV (HADÎRCA) NATALIA, RALEA TUDOR, PARII IAROSLAV, PARII IULIA
Ключевые слова : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la îngheț, metodă accelerată, Triticcum aestivum L., cultivars, reserve substances, frost resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 22-35 |
Авторы : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : biostimulatori, stres abiotic, rezistenţă, costul rezistenţei, Tratarea seminţelor, биостимуляторы, абиотический стресс, устойчивость, стоимость устойчивости, обработка семян., biostimulants, abiotic stress, resistance, cost of resistance, seed priming
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 76-82 |
Авторы : DASCALIUC ALEXANDRU, VOINEAC VASILE, RALEA TUDOR, JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Ключевые слова : biostimulator, alge, grâu, viţa de vie, factori de stres, germinare, rezistenţă., biostimulant, algae, Wheat, Vine, stress factors, germination, resistance, биостимуляторы, водоросли, Пшеница, Виноград, факторы стресса, прорастание, устойчивость.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 61-70 |
Авторы : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU, RALEA TUDOR, ZDIORUC NINA, OBOZNÎI ALEKSANDRU, PARII IULIA, PARII IAROSLAV
Ключевые слова : семена пшеницы, генотипы, шок экстремальными температурами, ускоренный метод определения первичной теплоустойчивости и первичной морозоустойчивости.
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (330) | Год : 2016 | Страницы : 72-79 |
Авторы : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Ключевые слова : grâu comun de toamnă, nod de înfrăţire, epicotil, regulator natural de creştere, Reglalg, clorofilă, productivitate, Umiditate, temperaturi excesive
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 50-60 |
Авторы : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : Triticum aestivum L., seminţe, rădăcini, germinare, dinamica îmbibării cu apă, şoc termic.
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 60-66 |
Авторы : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, GORE ANDREI, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : Triticum aestivum L., termotoleranţa, germinaţia seminţelor, şocul termic.
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal