Sun Home
Autor : JELEV (HADÎRCA) NATALIA [ 8 articles ]

| Number : 1 (343) | Year : 2021 | Pages : 60-69 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Keywords : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la temperaturi înalte, metodă accelerată, Triticum aestivum L., varieties, reserve substances, high-temperature resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Domains : Biologie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 67-72 |
Authors : DASCALIUC ALEXANDRU, JELEV (HADÎRCA) NATALIA, RALEA TUDOR, PARII IAROSLAV, PARII IULIA
Keywords : Triticcum aestivum L., soiuri, substanțe de rezervă, rezistență la îngheț, metodă accelerată, Triticcum aestivum L., cultivars, reserve substances, frost resistance, accelerated method, Triticcum aestivum L., Сорта, запасные вещества, морозостойкость, ускоренный метод
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 22-35 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : biostimulatori, stres abiotic, rezistenţă, costul rezistenţei, Tratarea seminţelor, биостимуляторы, абиотический стресс, устойчивость, стоимость устойчивости, обработка семян., biostimulants, abiotic stress, resistance, cost of resistance, seed priming
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 76-82 |
Authors : DASCALIUC ALEXANDRU, VOINEAC VASILE, RALEA TUDOR, JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Keywords : biostimulator, alge, grâu, viţa de vie, factori de stres, germinare, rezistenţă., biostimulant, algae, Wheat, Vine, stress factors, germination, resistance, биостимуляторы, водоросли, Пшеница, Виноград, факторы стресса, прорастание, устойчивость.
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 61-70 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, DASCALIUC ALEXANDRU, RALEA TUDOR, ZDIORUC NINA, OBOZNÎI ALEKSANDRU, PARII IULIA, PARII IAROSLAV
Keywords : семена пшеницы, генотипы, шок экстремальными температурами, ускоренный метод определения первичной теплоустойчивости и первичной морозоустойчивости.
Domains : Biologie

| Number : 3 (330) | Year : 2016 | Pages : 72-79 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA
Keywords : grâu comun de toamnă, nod de înfrăţire, epicotil, regulator natural de creştere, Reglalg, clorofilă, productivitate, Umiditate, temperaturi excesive
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 50-60 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Triticum aestivum L., seminţe, rădăcini, germinare, dinamica îmbibării cu apă, şoc termic.
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 60-66 |
Authors : JELEV (HADÎRCA) NATALIA, ZDIORUC NINA, RALEA TUDOR, GORE ANDREI, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Triticum aestivum L., termotoleranţa, germinaţia seminţelor, şocul termic.
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal