Sun Home
Autor : PAŞA LILIA [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (330) | Anul : 2016 | Paginile : 104-108 |
Autori : DEAGHILEVA ANGELA, MITIN VALENTIN, PAŞA LILIA, TUMANOVA LIDIA
Cuvinte cheie : tomate, Tomato yellow leaf curl disease, boala îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate, Tomato Yellow Leaf Curl Virus - virusul îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate, PCR, nested-PCR
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (326) | Anul : 2015 | Paginile : 20-25 |
Autori : PAŞA LILIA, MITIN VALENTIN, DEAGHILEVA ANGELA, TUMANOVA LIDIA
Cuvinte cheie : molecular marker, MuDR, polymorphism, transposons, tomato.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 112-117 |
Autori : PAŞA LILIA
Cuvinte cheie : element transpozabil, Activator, polimorfism molecular, Asparagus offi cinalis L., Allium cepa L
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 158-165 |
Autori : CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, BOLOGA OLGA, CLAPCO STELIANA, LABLIUC SVETLANA, COROPCEANU EDUARD, RIJA ANDREI, PAŞA LILIA
Cuvinte cheie : Penicillium expansum, металлокомплексы, эндоглюконазы, целлобиогидролазы, β-глюкозидазы
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (308) | Anul : 2009 | Paginile : 70-73 |
Autori : DEAGHILEVA ANGELA, PAŞA LILIA, MITIN VALENTIN, TUMANOVA LIDIA
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal