Sun Home
Autor : MACOVEI MILANIA [ 13 статьи ]

| Номер : 1 (337) | Год : 2019 | Страницы : 81-91 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 115-124 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (333) | Год : 2017 | Страницы : 96-106 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : гетерозисная селекция, линии, признаки, соцветия, пыльца, пыльцевые трубки, высокотемпературный стресс, Изменчивость
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (332) | Год : 2017 | Страницы : 76-85 |
Авторы : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Ключевые слова : Томат, цветки, стерильность, гибридная популяция, линии, гетерозис
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 73-82 |
Авторы : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Ключевые слова : tomate, hibrizi F1, caractere, moștenire, Heterozis
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (329) | Год : 2016 | Страницы : 61-69 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (325) | Год : 2015 | Страницы : 110-119 |
Авторы : MACOVEI MILANIA, GANEA ANATOLIE
Ключевые слова : мутантные формы, коллекция, мутантные гены, морфобиологические признаки, маркерные признаки, идентификация, устойчивость.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (317) | Год : 2012 | Страницы : 76-84 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Ключевые слова : colecţii genetice - forme mutante de tomate - evaluare - rezistenţă - polen - lungimea tubului polinic – eterogenitate - temperaturi ridicate şi scăzute - secetă.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (317) | Год : 2012 | Страницы : 91-100 |
Авторы : MACOVEI MILANIA, GANEA ANATOLIE
Ключевые слова : forme mutante de tomate - caractere morfo-biologice – variabilitate - tipul de creştere a plantelor - durata perioadei de vegetaţie - culoarea fructului - forma fructului - greutatea fructului - grosimea pericarpului - numărul de loji seminali.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (313) | Год : 2011 | Страницы : 88-94 |
Авторы : MACOVEI MILANIA
Сферы : BiologieСтраница 1 из 2

Текущие издание

journal