Sun Home
Autor : MACOVEI MILANIA [ 13 articles ]

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 81-91 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 115-124 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.
Domains : Biologie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 96-106 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : гетерозисная селекция, линии, признаки, соцветия, пыльца, пыльцевые трубки, высокотемпературный стресс, Изменчивость
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 76-85 |
Authors : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Keywords : Томат, цветки, стерильность, гибридная популяция, линии, гетерозис
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 73-82 |
Authors : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Keywords : tomate, hibrizi F1, caractere, moștenire, Heterozis
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 61-69 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 110-119 |
Authors : MACOVEI MILANIA, GANEA ANATOLIE
Keywords : мутантные формы, коллекция, мутантные гены, морфобиологические признаки, маркерные признаки, идентификация, устойчивость.
Domains : Biologie

| Number : 2 (317) | Year : 2012 | Pages : 76-84 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Keywords : colecţii genetice - forme mutante de tomate - evaluare - rezistenţă - polen - lungimea tubului polinic – eterogenitate - temperaturi ridicate şi scăzute - secetă.
Domains : Biologie

| Number : 2 (317) | Year : 2012 | Pages : 91-100 |
Authors : MACOVEI MILANIA, GANEA ANATOLIE
Keywords : forme mutante de tomate - caractere morfo-biologice – variabilitate - tipul de creştere a plantelor - durata perioadei de vegetaţie - culoarea fructului - forma fructului - greutatea fructului - grosimea pericarpului - numărul de loji seminali.
Domains : Biologie

| Number : 1 (313) | Year : 2011 | Pages : 88-94 |
Authors : MACOVEI MILANIA
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal