Sun Home
Autor : MACOVEI MILANIA [ 13 articole ]

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 81-91 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : tomate, forme mutante, factor abiotic de stres, rezistenţă, polen, tuburi polenice, variabilitate, tomato, mutant forms, abiotic stress, resistance, Pollen, pollen tubes, variability, Томат, мутантные формы стрессовый абиотический фактор, устойчивость, пыльца, пыльцевые трубки, Изменчивость
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 115-124 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : tomate, metoda de selecţie, caractere, sporofit, gametofit, rezistenţă, productivitate, tomato, method of selection, traits, sporophyte, gametophyte, stability, Productivity., Томат, метод отбора, признаки, спорофит, гаметофит, устойчивость, Продуктивность.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 96-106 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : гетерозисная селекция, линии, признаки, соцветия, пыльца, пыльцевые трубки, высокотемпературный стресс, Изменчивость
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (332) | Anul : 2017 | Paginile : 76-85 |
Autori : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Cuvinte cheie : Томат, цветки, стерильность, гибридная популяция, линии, гетерозис
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 73-82 |
Autori : MACOVEI MILANIA, BOTNARI VASILE
Cuvinte cheie : tomate, hibrizi F1, caractere, moștenire, Heterozis
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 61-69 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : tomate, încrucişare, combinaţie hibridă, variabilitate genotipică, caractere ameliorative valoroase, descendenţii populaţiilor hibride, productivitate, masa fructelor, rezistenţă
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 110-119 |
Autori : MACOVEI MILANIA, GANEA ANATOLIE
Cuvinte cheie : мутантные формы, коллекция, мутантные гены, морфобиологические признаки, маркерные признаки, идентификация, устойчивость.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 76-84 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Cuvinte cheie : colecţii genetice - forme mutante de tomate - evaluare - rezistenţă - polen - lungimea tubului polinic – eterogenitate - temperaturi ridicate şi scăzute - secetă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 91-100 |
Autori : MACOVEI MILANIA, GANEA ANATOLIE
Cuvinte cheie : forme mutante de tomate - caractere morfo-biologice – variabilitate - tipul de creştere a plantelor - durata perioadei de vegetaţie - culoarea fructului - forma fructului - greutatea fructului - grosimea pericarpului - numărul de loji seminali.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (313) | Anul : 2011 | Paginile : 88-94 |
Autori : MACOVEI MILANIA
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal