Sun Home
Autor : CURCUBĂT STELA [ 11 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 148-163 |
Autori : CURCUBĂT STELA, PANĂ SERGIU, BADIUC IRINA, NAGACEVSCHI TATIANA
Cuvinte cheie : soluri, profil pedologic, monolit de sol, muzeu, exponat, soils, soil profile, soil monolith, museum, exhibit, почвы, Почвенный профиль, почвенный монолит музей, экспонат
Domenii : Studiul artelor, culturologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 184-187 |
Autori : URSU ANDREI, CURCUBĂT STELA
Domenii : Altele

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 165-171 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, CURCUBĂT STELA, MARCOV ION
Cuvinte cheie : bazin hidrografic, zonă, raion pedogeografic, sol, cernoziom, hydrographic basin, zone, soil-geographical raion, soils, chernozems, гидрографический бассейн, зона, почвенно-геграфический район, почвы, черноземы
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 176-181 |
Autori : URSU ANDREI, CURCUBĂT STELA
Cuvinte cheie : savant, pedolog, cercetarea solului, pedologie.
Domenii : Altele

| Numărul : 1 (334) | Anul : 2018 | Paginile : 156-163 |
Autori : URSU ANDREI, CURCUBĂT STELA
Cuvinte cheie : cernoziom, profil, Humus, hartă.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 159-166 |
Autori : CURCUBĂT STELA
Cuvinte cheie : cartare pedologică, hartă pedologică, legendă.
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (316) | Anul : 2012 | Paginile : 168-174 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, MARCOV ION, CURCUBĂT STELA
Cuvinte cheie : dealurile Câmpiei de Sud - păduri de stejar - soluri cenuşii -cernoziomuri.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 170-171 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, CURCUBĂT STELA, CRUPENICOV VERA, VLADIMIR PANTELEI
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (312) | Anul : 2010 | Paginile : 148-152 |
Autori : URSU ANDREI, VLADIMIR PANTELEI, MARCOV ION, CURCUBĂT STELA
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (312) | Anul : 2010 | Paginile : 152-167 |
Autori : URSU ANDREI, VLADIMIR PANTELEI, MARCOV ION, CURCUBĂT STELA
Domenii : GeografiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal