Sun Home
Autor : RUSU MARIA [ 4 articles ]

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 175-181 |
Authors : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, RUSU MARIA
Keywords : ecosisteme urbane și suburbane, ape reziduale, stația de epurare biologică, dinamica procesului de poluare, sursă de poluare, stare ecologică, urban and suburban ecosystems – wastewater - biological treatment station dynamics pollution process - pollution source, городские и пригородные экосистемы - сточные воды - установка биологической очистки - динамика процесса загрязнения - источники загрязнения
Domains : Biologie

| Number : 2 (314) | Year : 2011 | Pages : 184-190 |
Authors : CORONOVSCHI ZINAIDA, JABIN VEACESLAV, RUSU MARIA
Domains : Biologie

| Number : 1 (310) | Year : 2010 | Pages : 158-165 |
Authors : CORONOVSCHI ALEXANDRU, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, JABIN VEACESLAV, RUSU MARIA
Domains : Geografie

| Number : 2 (305) | Year : 2008 | Pages : 167-171 |
Authors : CORONOVSCHI ALEXANDRU, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, RUSU MARIA, JABIN VEACESLAV
Domains : Geografie


Сurrent edition

journal