Sun Home
Autor : RUSU MARIA [ 4 articole ]

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 175-181 |
Autori : BULIMAGA CONSTANTIN, ŢUGULEA ANDRIAN, RUSU MARIA
Cuvinte cheie : ecosisteme urbane și suburbane, ape reziduale, stația de epurare biologică, dinamica procesului de poluare, sursă de poluare, stare ecologică, urban and suburban ecosystems – wastewater - biological treatment station dynamics pollution process - pollution source, городские и пригородные экосистемы - сточные воды - установка биологической очистки - динамика процесса загрязнения - источники загрязнения
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (314) | Anul : 2011 | Paginile : 184-190 |
Autori : CORONOVSCHI ZINAIDA, JABIN VEACESLAV, RUSU MARIA
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (310) | Anul : 2010 | Paginile : 158-165 |
Autori : CORONOVSCHI ALEXANDRU, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, JABIN VEACESLAV, RUSU MARIA
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (305) | Anul : 2008 | Paginile : 167-171 |
Autori : CORONOVSCHI ALEXANDRU, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, RUSU MARIA, JABIN VEACESLAV
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal