Sun Home
Autor : POLEACOVA LILIA [ 11 articole ]

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 50-61 |
Autori : GARAEVA SVETLANA, STRUTINSCHI TUDOR, POSTOLATI GALINA, POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : aminoacizi liberi, ser sanguin, eritrocite, dietă, calorii, somatotipuri, free amino acids, Blood serum, erythrocytes, diet, calorie, somatotypes, свободные аминокислоты, Сыворотка крови, эритроциты, рацион питания, калорийность, соматотипы
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 19-27 |
Autori : CIOCHINĂ MARIANA, POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : Body weight, social stress, Biochemical parameters, diet, rats, masă corporală, stres social, indici biochimici, regim alimentar, șobolani, масса тела, социальный стресс, биохимические показатели, режим питания, крысы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 45-54 |
Autori : POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, şobolani maturi, şobolani senili, efort fizic, componente constituente, aminoacizi liberi, grupe funcționale., food ration, mature rats, senile rats, physical effort, Nutrients, free amino acids, functional groups., рацион питания, зрелые крысы, старые крысы, физическая нагрузка, нутриенты, свободные аминокислоты, функциональные группы.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 54-65 |
Autori : POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA
Cuvinte cheie : efort fizic, modificări biochimice, acid lactic, uree, proteine, glucoză., physical activity, biochemical changes, lactic acid, urea, albumen, glucose., физическая нагрузка, биохимические изменения, молочная кислота, мочевина, Белок, глюкоза.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 24-31 |
Autori : POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, componente constituente, exces, insuficienţă
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 23-28 |
Autori : POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani tineri, efort fizic, înot, componente constituente, potenţial vital
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 38-44 |
Autori : POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani maturi, efort fizic, înot, componente constituente, potenţial vital.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 55-63 |
Autori : POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani senili, efort fi zic, înot, componente constituente, potenţial vital.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 32-38 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, BODRUG ALINA, POLEACOVA LILIA, GHEORGHIU ZINAIDA, JITARI IURIE
Cuvinte cheie : экзотоксины, эндотоксины, детоксикация, саногенное питание, лекарственные травы.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 37-46 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, BODRUG ALINA, POLEACOVA LILIA, GHEORGHIU ZINAIDA
Cuvinte cheie : exotoxins, endotoxins, detoxification, sanogenic foodstuffs, medicinal herbs.
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal