Sun Home
Autor : STRUTINSCHI TUDOR [ 8 articole ]

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 32-39 |
Autori : MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : imunitate, aminoacizi, Imunoglobuline, perioadă de diminuare, immunity, amino acids, immunoglobulins, decrease period, иммунитет, аминокислоты, иммуноглобулины, период диминуации
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 47-56 |
Autori : MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR
Cuvinte cheie : paradigmă, alimentaţie, sănătate, principii, profilaxie, algoritme, psihosomatic, energie, metabolism, individual-tipologic, paradigm, Nutrition, health, principles, prophylaxis, algorithms, psychosomatic, energy, metabolism, individually-typological, парадигма, питание, здоровье, принципы, профилактика, алгоритмы, психосоматический, энергия, метаболизм, индивидуально-типологический
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 50-61 |
Autori : GARAEVA SVETLANA, STRUTINSCHI TUDOR, POSTOLATI GALINA, POLEACOVA LILIA
Cuvinte cheie : aminoacizi liberi, ser sanguin, eritrocite, dietă, calorii, somatotipuri, free amino acids, Blood serum, erythrocytes, diet, calorie, somatotypes, свободные аминокислоты, Сыворотка крови, эритроциты, рацион питания, калорийность, соматотипы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 54-64 |
Autori : STRUTINSCHI TUDOR
Cuvinte cheie : тип конституции, метаболизм, структура калорийности, функциональные особенности, пищеварительная система, масса тела, алгоритм оптимальности.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 44-49 |
Autori : STRUTINSCHI TUDOR, TIMOŞCO MARIA
Cuvinte cheie : factor alimentar, animale model, bifidobacterii, lactobacili, streptococi, genuri de microorganisme condiţionat patogene.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 46-53 |
Autori : TIMOŞCO MARIA, STRUTINSCHI TUDOR, VELCIU ALIONA, BOGDAN VICTORIA, STROCOVA VALENTINA
Cuvinte cheie : microbiocenoză, indici cantitativi, probiotici, nivel optim, microorganisme, bacteriocenoză intestinală.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 32-39 |
Autori : STRUTINSCHI TUDOR, ORGAN ALEXEI, BODRUG ALINA, STROCOVA VALENTINA
Cuvinte cheie : funcţie acidopoietică - statut hipermetabolic – stomac - antrum.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (317) | Anul : 2012 | Paginile : 47-53 |
Autori : STRUTINSCHI TUDOR, TIMOŞCO MARIA, BOGDAN VICTORIA
Cuvinte cheie : Adaos alimentar biologic activ – microbiocenoză - acţiune prebiotică - bacterii obligative - lactobacterii.
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal