Sun Home
Autor : LEORDA ANA [ 4 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 72-82 |
Autori : ŞEPTIŢCHI VLADIMIR, VASILICIUC ANASTASIA, GARBUZNEAC ANASTASIA, LEORDA ANA, MANGUL OLGA, BURŢEVA SVETLANA, FILIPENCO ELENA, TIHONENCOVA LILIA
Cuvinte cheie : reflex condiționat, învăţare, memorie, Streptomicete, biomasă, conditioned reflex, learning, memory, Streptomycetes, biomass, условный рефлекс, научение, память, стрептомицеты, биомасса
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 8-16 |
Autori : MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, GARAEVA SVETLANA, LEORDA ANA, POSTOLATI GALINA
Cuvinte cheie : rezistenţă la insulină, coronavirus SARS-CoV-2, enzimă de conversie a angiotensinei, aminoacizi liberi, glutation, carnozină, insulin resistance, SARS-CoV-2 coronavirus, angiotensin-converting enzyme, free amino acids, glutathione, carnosine, инсулинорезистентность, коронавирус SARS-CoV-2, ангиотензинпревращающий фермент, свободные аминокислоты, глутатион, карнозин
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 38-43 |
Autori : LEORDA ANA, GARAEVA SVETLANA, CIOCHINĂ VALENTINA
Cuvinte cheie : tract gastrointestinal, coronavirus SARS-CoV-2, enzimă de conversie a angiotensinei 2, microbiotă, enterocite, epiteliu intestinal, gastrointestinal tract, SARS-CoV-2 coronavirus, angiotensinconverting enzyme, microbiota, enterocytes, intestinal epithelium, желудочно-кишечный тракт, коронавирус SARS-CoV-2, ангиотензинпревращающий фермент, микробиота, энтероциты, кишечный эпителий
Domenii : Medicină

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 22-33 |
Autori : GARAEVA SVETLANA, LEORDA ANA, POSTOLATI GALINA, PORNEALA INA, REDCOZUBOVA GALINA
Cuvinte cheie : salivă mixtă, ser sanguin, aminoacizi liberi, metabolism azotat, grupă funcţională.
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal