Sun Home
Autor : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA [ 4 articole ]

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 7-18 |
Autori : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, TODERAŞ ION, IURCU-STRĂISTARU ELENA, MOLDOVAN ANNA
Cuvinte cheie : inventory, Insects, Pests, species, Tomatoes, Republic of Moldova, инвентаризация, насекомые, вредители, виды, томаты, Республика Молдова, inventariere, insecte, dăunători, specii, tomate, Republica Moldova
Domenii : Biologie , Ştiinţe agricole

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 131-138 |
Autori : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, MALEVANCIUC NADEJDA, TODERAŞ LIDIA, MOLDOVAN ANNA, BACAL SVETLANA
Cuvinte cheie : Sitona lineatus L., биологические особенности, распределение вида, численность популяций, экологическая адаптация
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (307) | Anul : 2009 | Paginile : 4-12 |
Autori : TODERAŞ ION, MORARU OLGA, MOVILĂ ALEXANDRU, CIUHRII MIRCEA, MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (306) | Anul : 2008 | Paginile : 97-101 |
Autori : MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA, YAKUPOGLU MEHTAP, TODERAŞ ION, DEMIRBAG ZIHNI
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal