Sun Home
Autor : SÎTNIC VEACESLAV [ 13 статьи ]

| Номер : 1 (340) | Год : 2020 | Страницы : 105-112 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (339) | Год : 2019 | Страницы : 106-116 |
Авторы : NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : mamifere mici, condiţii climatice, pronostic, tendinţe, scenarii climatice globale, small mammals, climatic conditions, aridity index, prognosis, trend, global climate scenarios, мелкие млекопитающие, Климатические условия, прогноз, тенденции, глобальные климатические сценарии
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 131-138 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : diversitate, rezervaţie peisagistică, specii rare, adaptare, abundenţă, ecoton, diversity, landscape reserve, rare species, adaptation, abundance, ecotone, Разнообразие, ландшафтный заповедник, редкие виды, адаптация, изобилие, экотон
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (335) | Год : 2018 | Страницы : 65-71 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI
Ключевые слова : grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 137-144 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Ключевые слова : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 104-110 |
Авторы : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 118-126 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : microtine, populaţii, generaţii, densitate
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 90-98 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Ключевые слова : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (323) | Год : 2014 | Страницы : 99-105 |
Авторы : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (323) | Год : 2014 | Страницы : 115-122 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA
Ключевые слова : Specii gemene, Microtus arvalis, M.rossiaemeridionalis, mortalitate preimplantaţională şi postimplantaţională, fertilitate
Сферы : BiologieСтраница 1 из 2

Текущие издание

journal