Sun Home
Autor : SÎTNIC VEACESLAV [ 14 статьи ]

| Номер : 3 (342) | Год : 2020 | Страницы : 105-111 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CARAMAN NATALIA, CALDARI VLADISLAV
Ключевые слова : rozătoare mici, comunităţi, diversitate, densitate, frecvență, Diversity of small rodent communities (Rodentia, Muridae, Cricetidae) under the conditions of anthropogenic and climate changes in the Republic of Moldova, мелкие грызуны, сообщества, Разнообразие, плотность, частота
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (340) | Год : 2020 | Страницы : 105-112 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (339) | Год : 2019 | Страницы : 106-116 |
Авторы : NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : mamifere mici, condiţii climatice, pronostic, tendinţe, scenarii climatice globale, small mammals, climatic conditions, aridity index, prognosis, trend, global climate scenarios, мелкие млекопитающие, Климатические условия, прогноз, тенденции, глобальные климатические сценарии
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 131-138 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : diversitate, rezervaţie peisagistică, specii rare, adaptare, abundenţă, ecoton, diversity, landscape reserve, rare species, adaptation, abundance, ecotone, Разнообразие, ландшафтный заповедник, редкие виды, адаптация, изобилие, экотон
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (335) | Год : 2018 | Страницы : 65-71 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI
Ключевые слова : grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 137-144 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Ключевые слова : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 104-110 |
Авторы : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (334) | Год : 2018 | Страницы : 118-126 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV
Ключевые слова : microtine, populaţii, generaţii, densitate
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 90-98 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Ключевые слова : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (323) | Год : 2014 | Страницы : 99-105 |
Авторы : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Сферы : BiologieСтраница 1 из 2

Текущие издание

journal