Sun Home
Autor : SÎTNIC VEACESLAV [ 14 articles ]

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 105-111 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, CARAMAN NATALIA, CALDARI VLADISLAV
Keywords : rozătoare mici, comunităţi, diversitate, densitate, frecvență, Diversity of small rodent communities (Rodentia, Muridae, Cricetidae) under the conditions of anthropogenic and climate changes in the Republic of Moldova, мелкие грызуны, сообщества, Разнообразие, плотность, частота
Domains : Biologie

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 105-112 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Keywords : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Domains : Biologie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 106-116 |
Authors : NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : mamifere mici, condiţii climatice, pronostic, tendinţe, scenarii climatice globale, small mammals, climatic conditions, aridity index, prognosis, trend, global climate scenarios, мелкие млекопитающие, Климатические условия, прогноз, тенденции, глобальные климатические сценарии
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 131-138 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : diversitate, rezervaţie peisagistică, specii rare, adaptare, abundenţă, ecoton, diversity, landscape reserve, rare species, adaptation, abundance, ecotone, Разнообразие, ландшафтный заповедник, редкие виды, адаптация, изобилие, экотон
Domains : Biologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 65-71 |
Authors : MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI
Keywords : grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 137-144 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Keywords : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 104-110 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 118-126 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : microtine, populaţii, generaţii, densitate
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 90-98 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Keywords : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 99-105 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal