Sun Home
Autor : SÎTNIC VEACESLAV [ 13 articles ]

| Number : 1 (340) | Year : 2020 | Pages : 105-112 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Keywords : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Domains : Biologie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 106-116 |
Authors : NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : mamifere mici, condiţii climatice, pronostic, tendinţe, scenarii climatice globale, small mammals, climatic conditions, aridity index, prognosis, trend, global climate scenarios, мелкие млекопитающие, Климатические условия, прогноз, тенденции, глобальные климатические сценарии
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 131-138 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : diversitate, rezervaţie peisagistică, specii rare, adaptare, abundenţă, ecoton, diversity, landscape reserve, rare species, adaptation, abundance, ecotone, Разнообразие, ландшафтный заповедник, редкие виды, адаптация, изобилие, экотон
Domains : Biologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 65-71 |
Authors : MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI
Keywords : grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 137-144 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Keywords : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 104-110 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : Mus spicilegus, reproducere, femele, raport de sexe, structura de vârstă, fertilitate
Domains : Biologie

| Number : 1 (334) | Year : 2018 | Pages : 118-126 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV
Keywords : microtine, populaţii, generaţii, densitate
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 90-98 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Keywords : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 99-105 |
Authors : LARION ALINA, NISTREANU VICTORIA, SÎTNIC VEACESLAV, SAVIN ANATOLIE
Keywords : Mus spicilegus, abundenţă, dominanţă, semnificaţie ecologică, condiţii climatice, mortalitate.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 115-122 |
Authors : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA
Keywords : Specii gemene, Microtus arvalis, M.rossiaemeridionalis, mortalitate preimplantaţională şi postimplantaţională, fertilitate
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal