Sun Home
Autor : MUNTEANU ANDREI [ 18 статьи ]

| Номер : 2 (341) | Год : 2020 | Страницы : 101-107 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI
Ключевые слова : habitat, fidelitate, păsări, pădure, ecoton, luncă, caracteristice, preferențiale, indiferente, Habitat, fidelity to the biotope, Birds, Forest, ecotone, meadow, typical, neutral, indifferent, среда обитания, верность биотопу, Птицы, лес, экотон, луг, характерный, нейтральный, безразличный
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (340) | Год : 2020 | Страницы : 105-112 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Ключевые слова : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 124-131 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BUCIUCEANU LUDMILA
Ключевые слова : Avifauna, biotop, ecoton, densitate, diversitate, avifauna, biotope, ecotone, bird density, bird diversity, Авифауна, биотоп, экотон, плотность птиц, разнообразие птиц
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (335) | Год : 2018 | Страницы : 65-71 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI
Ключевые слова : grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (336) | Год : 2018 | Страницы : 137-144 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Ключевые слова : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (333) | Год : 2017 | Страницы : 131-136 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BUCIUCEANU LUDMILA, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA
Ключевые слова : populaţii de păsări, grupe trofice, terestre, de coronament, de scorburi.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (331) | Год : 2017 | Страницы : 90-99 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA, BUCIUCEANU LUDMILA, JURMINSCHI SERGHEI, CRUDU VASILE
Ключевые слова : barza albă, dinamica numerică, distribuţia, biologia reproducerii, sinantropizarea, schimbarea climei
Сферы : Biologie

| Номер : 3 (327) | Год : 2015 | Страницы : 90-98 |
Авторы : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Ключевые слова : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (325) | Год : 2015 | Страницы : 126-131 |
Авторы : MUNTEANU ANDREI, COJAN CONSTANTIN, BOGDEA LARISA
Ключевые слова : Anatide, raţa roşie, specie rară, evoluţie, impact antropic.
Сферы : Biologie

| Номер : 1 (322) | Год : 2014 | Страницы : 78-85 |
Авторы : ZUBCOV NICOLAI, MUNTEANU ANDREI, CRUDU VASILE, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA
Ключевые слова : Falconiforme, specii rare, periclitate, distrugerea habitatului, impactul antropic
Сферы : BiologieСтраница 1 из 2

Текущие издание

journal