Sun Home
Autor : MUNTEANU ANDREI [ 17 articole ]

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 105-112 |
Autori : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE
Cuvinte cheie : rozătoare mici, comunităţi, abundenţă, densitate, frecvență, Small rodents, comunities, abundance, Density, frequency, мышевидные грызуны, сообщества, обилие, плотность, частота встречаемости
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 124-131 |
Autori : MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BUCIUCEANU LUDMILA
Cuvinte cheie : Avifauna, biotop, ecoton, densitate, diversitate, avifauna, biotope, ecotone, bird density, bird diversity, Авифауна, биотоп, экотон, плотность птиц, разнообразие птиц
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (335) | Anul : 2018 | Paginile : 65-71 |
Autori : MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, SÎTNIC VEACESLAV, ZUBCOV NICOLAI
Cuvinte cheie : grivan cenușiu, populaţie, ecoton, agrobiocenoză, procent de capturare, fertilitate
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 137-144 |
Autori : SÎTNIC VEACESLAV, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA
Cuvinte cheie : diversitate, dominanţă, frecvență, semnificaţie ecologică, diversity, dominance, frequency, ecological significance, Разнообразие, индекс доминирования, частота встречаемости, экологическая значимость
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 131-136 |
Autori : MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BUCIUCEANU LUDMILA, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA
Cuvinte cheie : populaţii de păsări, grupe trofice, terestre, de coronament, de scorburi.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 90-99 |
Autori : MUNTEANU ANDREI, ZUBCOV NICOLAI, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA, BUCIUCEANU LUDMILA, JURMINSCHI SERGHEI, CRUDU VASILE
Cuvinte cheie : barza albă, dinamica numerică, distribuţia, biologia reproducerii, sinantropizarea, schimbarea climei
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (327) | Anul : 2015 | Paginile : 90-98 |
Autori : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, SAVIN ANATOLIE, POSTOLACHI VLADISLAV, CHIHAI NINA
Cuvinte cheie : rozătoare mici, communități, abundenţă, densitate, similaritate
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 126-131 |
Autori : MUNTEANU ANDREI, COJAN CONSTANTIN, BOGDEA LARISA
Cuvinte cheie : Anatide, raţa roşie, specie rară, evoluţie, impact antropic.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (322) | Anul : 2014 | Paginile : 78-85 |
Autori : ZUBCOV NICOLAI, MUNTEANU ANDREI, CRUDU VASILE, BOGDEA LARISA, SOCHIRCĂ (VASILAȘCU) NATALIA
Cuvinte cheie : Falconiforme, specii rare, periclitate, distrugerea habitatului, impactul antropic
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 101-110 |
Autori : SÎTNIC VEACESLAV, NISTREANU VICTORIA, SAVIN ANATOLIE, LARION ALINA, MUNTEANU ANDREI, CEMÎRTAN NELLI
Cuvinte cheie : Microtus arvalis - indicele de ariditate – abundenţa - densitatea
Domenii : BiologiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal