Sun Home
Autor : ALUCHI NICOLAE [ 13 articles ]

| Number : 1 (343) | Year : 2021 | Pages : 70-78 |
Authors : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : plante, rezistență inerentă, rezistență indusă, cros-toleranţă, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, растения, устойчивость, Засуха, стресс, перекрестная толерантность
Domains : Biologie

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 74-85 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, PROCA OLGA
Keywords : cros-toleranţă, reacții nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, potențialul antioxidant al plantelor, cross-tolerance, unspecific reactions, water homeostatic capacity, plant antioxidant potential, кросс-устойчивость, неспецифические реакции, водный гомеостазис, антиоксидантный потенциал растений
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 42-53 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, IONAŞCU ANGELA
Keywords : cros-toleranţă, stres-memorie, reacții specifice și nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, protecție antioxidantă, cross-tolerance, non-specific reactions, water homeostasis, antioxidant protection systems, кросс-толерантность, неспецифические реакции, водный гомеостаз, системы антиоксидантной защиты.
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 48-58 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : plante de soia, porumb, statusul apei, secetă, stres-memorie
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 28-40 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BUCEACEAIA SVETLANA
Keywords : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, Fotosinteză
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 76-85 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA
Keywords : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, fotosinteză.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 75-82 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BULHAC ION, MELENCIUC MIHAIL, COROPCEANU EDUARD, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, CIOBĂNICĂ OLGA
Keywords : plants, antioxidant capacity, drought tolerance, Photosynthesis, transpiration, water use efficiency, Crop, coordination compound.
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 90-99 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : plante, secetă, status-ul apei, deficit de saturație, transpiraţie, fitohormoni
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 70-79 |
Authors : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : secetă, plante, enzime antioxidative, superoxid dismutaza, catalaza
Domains : Biologie

| Number : 1 (319) | Year : 2013 | Pages : 54-64 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : status-ul apei -asimilare - conductibilitate hidraulică - starea stomatelor - eficienţa utilizării apei.
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal