Sun Home
Autor : CIOCÎRLAN NINA [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 79-90 |
Autori : PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, CIOCÎRLAN NINA
Cuvinte cheie : Origanum vulgare, flora spontană, marcheri funcționali, genotipare EST-SSR, terpen-sintetaze, diversitate multilocus, Origanum vulgare, spontaneous flora, functional markers, EST-SSR genotyping, terpene synthases, multilocus diversity, Origanum vulgare, природнaя флора, функциональные маркеры EST-SSR, мультилокусное генотипирование, терпен-синтазы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 95-108 |
Autori : PORT ANGELA, MUTU (CALMÎŞ) ANA, CIOCÎRLAN NINA, DUCA MARIA
Cuvinte cheie : Origanum vulgare ssp. vulgare, genotipare SSR, variabilitate genetică, analiza componentelor principale., Origanum vulgare ssp. vulgare, SSR genotyping, genetic variability, principal component analysis., Origanum vulgare ssp. vulgare, генотипирование SSR, генетическая изменчивость, метод главных компонент
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 82-90 |
Autori : CIOCÎRLAN NINA, SÎRBU TATIANA, STEFANACHE CAMELIA, GHENDOV VEACESLAV, NECULA RADU DAN, GRIGORAŞ VALENTIN
Cuvinte cheie : Perilla frutescens var. purpurascens – particularități biomorfologice – compoziție chimică.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (307) | Anul : 2009 | Paginile : 55-60 |
Autori : CIOCÎRLAN NINA, ZARBOCK-UDREA S.
Cuvinte cheie : HMQC (Heteronuclear Multiple Quantum Coherence), OX – retention times, OY – intensity of peaks
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (305) | Anul : 2008 | Paginile : 180-181 |
Autori : TELEUŢĂ ALEXANDRU, COLTUN MARIA, MIHAILESCU CONSTANTIN, CIOCÎRLAN NINA
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal