Sun Home
Autor : CIOCHINĂ VALENTINA [ 61 articole ]

| Numărul : 2 (344) | Anul : 2021 | Paginile : 63-72 |
Autori : ORGAN ALEXEI, MEREUŢĂ ION, CIOCHINĂ VALENTINA, POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA, SANDUŢA STANISLAV, UNTU BORIS, UNTU PETRU
Cuvinte cheie : stomac, factori acizi, boală, individualitate, желудок, кислотные факторы, заболевание, индивидуальность, stomach, acid factors, disease, individuality
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 38-43 |
Autori : LEORDA ANA, GARAEVA SVETLANA, CIOCHINĂ VALENTINA
Cuvinte cheie : tract gastrointestinal, coronavirus SARS-CoV-2, enzimă de conversie a angiotensinei 2, microbiotă, enterocite, epiteliu intestinal, gastrointestinal tract, SARS-CoV-2 coronavirus, angiotensinconverting enzyme, microbiota, enterocytes, intestinal epithelium, желудочно-кишечный тракт, коронавирус SARS-CoV-2, ангиотензинпревращающий фермент, микробиота, энтероциты, кишечный эпителий
Domenii : Medicină

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 43-61 |
Autori : VRABIE VALERIA, CIOCHINĂ VALENTINA
Cuvinte cheie : Expresia genelor, ARNm, proteine, embriogeneză, gene expression, mRNA, proteins, embryogenesis, экспрессия генов, мРНК, белки, эмбриогенез
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 189-190 |
Autori : CIOCHINĂ VALENTINA, BALAN ION
Domenii : Altele

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 22-39 |
Autori : VRABIE VALERIA, CIOCHINĂ VALENTINA
Cuvinte cheie : Expresia genelor, embriogeneză, cromatina, metilarea ADN, modificări ale histonelor, gene expression, embryogenesis, chromatin, DNA methylation, histone modifcations, экспрессия генов, эмбриогенез, хроматин, метилирование ДНК, модификация гистонов
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 47-53 |
Autori : CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI TEODOR, VUDU STELA, VRABIE VALERIA, FURDUI VLADA
Cuvinte cheie : pandemia COVID-19, dereglări psihogene, factor psihogen, sănătate psihică, sănătate socială, the COVID-19 pandemic, psychogenic disorders, psychogenic factor, mental health, social health
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 23-32 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA, PRISEAJNIUC (VUDU) VICTORIA
Cuvinte cheie : psihic, sănătate psihică, psihosanocreatologie, tulburări psihice, emoţii, intelect, modul stresogen de viață, mental, mental health, psychosanocreatology, Mental Disorders, emotions, intellect, stressogenic mode of life, психика, психическое здоровье, психосанокреатология, психогенные расстройства, эмоции, интеллект, стрессогенный образ жизни
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 181-185 |
Autori : FURDUI TEODOR, MEREUŢĂ ION, CIOCHINĂ VALENTINA, STEGĂRESCU VASILE, BUNDUC PETRU
Domenii : Altele

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 7-25 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, FURDUI VLADA, GLIJIN ALIONA, VRABIE VALERIA, GHEORGHIU ZINAIDA, VUDU STELA, PRISEAJNIUC (VUDU) VICTORIA
Cuvinte cheie : psihosanocreatologie, psihic, sănătate psihică, dezvoltare ontogenetică, factori psihogeni, psychosanocreatology, psyche, mental health, ontogenetic development, psychogenic factors
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (338) | Anul : 2019 | Paginile : 7-21 |
Autori : FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA, GLIJIN ALIONA, FURDUI VLADA, VRABIE VALERIA
Cuvinte cheie : sănătate psihică, sanocreatologie, psihosanocreatologie, psihosanofenomenologie, nivel individual de sănătate psihică, factor sanogen, factor dissanogen, mental health, sanocreatology, psychosanocreatology, psycho-sanophenomenology, individual level of mental health, sanogenic factor, dissanogenic factor, психическое здоровье, санокреатология, психосанокреатология, психосанофеноменология, индивидуальный уровень психического здоровья, саногенный фактор, диссаногенный фактор
Domenii : PsihologiePagina 1 din 7

Ediţia curentă

journal