Sun Home
Autor : CAUŞ MARIA [ 4 статьи ]

| Номер : 2 (338) | Год : 2019 | Страницы : 85-95 |
Авторы : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg, Cucumis sativus L., roots, heat shock, malondialdehyde, polyphenols, flavonoids, catalase activity, biostimulator Reglalg, Cucumis sativus L., корни, тепловой шок, Малоновый диальдегид, полифенолы, флавоноиды, активность каталазы, биостимулятор Reglalg
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (332) | Год : 2017 | Страницы : 49-57 |
Авторы : CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : Cucumis sativus L., şocul termic, rădăcini primare, rădăcini secundare, biomasă, parametrii de creştere
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (329) | Год : 2016 | Страницы : 40-48 |
Авторы : CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : Rhodiola rosea L., calus, reglatorul natural de creştere Reglalg, biomasă, fenoli, flavonoide, capacitate antioxidantă totală. peroxidaza
Сферы : Biologie

| Номер : 2 (323) | Год : 2014 | Страницы : 58-67 |
Авторы : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Ключевые слова : castravete, modificaţii ale regulatorului natural de creştere Reglalg, biomasă, fenol, capacitate antioxidantă totală, peroxidază.
Сферы : Biologie


Текущие издание

journal