Sun Home
Autor : CAUŞ MARIA [ 4 articles ]

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 85-95 |
Authors : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Cucumis sativus L., plantule, rădăcini, şocul termic, di-aldehida malonică, polifenoli, flavonoide, activitatea catalazei, biostimulatorul Reglalg, Cucumis sativus L., roots, heat shock, malondialdehyde, polyphenols, flavonoids, catalase activity, biostimulator Reglalg, Cucumis sativus L., корни, тепловой шок, Малоновый диальдегид, полифенолы, флавоноиды, активность каталазы, биостимулятор Reglalg
Domains : Biologie

| Number : 2 (332) | Year : 2017 | Pages : 49-57 |
Authors : CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Cucumis sativus L., şocul termic, rădăcini primare, rădăcini secundare, biomasă, parametrii de creştere
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 40-48 |
Authors : CAUŞ MARIA, CĂLUGĂRU-SPĂTARU TATIANA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : Rhodiola rosea L., calus, reglatorul natural de creştere Reglalg, biomasă, fenoli, flavonoide, capacitate antioxidantă totală. peroxidaza
Domains : Biologie

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 58-67 |
Authors : CAUŞ MARIA, DASCALIUC ALEXANDRU
Keywords : castravete, modificaţii ale regulatorului natural de creştere Reglalg, biomasă, fenol, capacitate antioxidantă totală, peroxidază.
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal