Sun Home
Autor : BUŞMACHIU GALINA [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 25-46 |
Autori : MIHAILOV IRINA, BACAL SVETLANA, ELISOVEŢCAIA DINA, ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA, ŞULEŞCO TATIANA, NECULISEANU ZAHARIA, MOCREAC (STAHI) NADEJDA, BUŞMACHIU GALINA, CALESTRU LIVIA, BABAN ELENA
Cuvinte cheie : insecte, dăunători, prejudiciu, pericol ecologic, economic, fitosanitar, Insects, mite, Pests, damage, ecological, economic, phytosanitary hazard, насекомые, вредители, наносимый урон, экологическая, экономическая, фитосанитарная опасность
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 112-120 |
Autori : NISTREANU VICTORIA, BUŞMACHIU GALINA, ŢURCAN VLADIMIR, LARION ALINA
Cuvinte cheie : rezervaţie peisagistică, colembole, insecte, vertebrate terestre, diversitate, specii rare, landscape reserve, collembolans, Insects, terrestrial vertebrates, diversity, rare species, ландшафтный заповедник, коллемболы, насекомые, наземные позвоночные, Разнообразие, редкие виды
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (329) | Anul : 2016 | Paginile : 79-85 |
Autori : BUŞMACHIU GALINA, BACAL SVETLANA
Cuvinte cheie : nevertebrate, colembole, coleoptere, lista de specii, ecologie
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (323) | Anul : 2014 | Paginile : 105-115 |
Autori : VERESCIAGHIN BORIS, VERESCIAGHIN ALA, BUŞMACHIU GALINA, BACAL SVETLANA
Cuvinte cheie : collembola, Coleoptera, Aphidoidea, oaze biocenotice, agrolandșaft.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (306) | Anul : 2008 | Paginile : 107-114 |
Autori : BUŞMACHIU GALINA, CALESTRU LIVIA, BACAL SVETLANA, GÎRNEŢ MARIANA
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal