Sun Home
Autor : BULIMAGA VALENTINA [ 7 articole ]

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 134-142 |
Autori : DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, BULIMAGA VALENTINA, ZOSIM LILIANA, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CEPOI LILIANA, GULEA AURELIAN, RUDIC VALERIU
Cuvinte cheie : Spirulina platensis, compuși ai germaniului, Productivitatea, acumulare, Spirulina platensis, Germanium compounds, Accumulation, Productivity, Spirulina platensis, соединения германия, продуктивность, аккумуляция
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (340) | Anul : 2020 | Paginile : 142-151 |
Autori : DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, BULIMAGA VALENTINA, ZOSIM LILIANA, RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, CHIRIAC TATIANA, GULEA AURELIAN, RUDIC VALERIU
Cuvinte cheie : Spirulina platensis, compuși ai germaniulu, accumularea, proteine, ficobiliproteine, Spirulina platensis, Germanium compounds, Accumulation, proteins, phycobiliproteins, Spirulina platensis, соединения германия, аккумуляция, Белок, фикобилипротеины
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (314) | Anul : 2011 | Paginile : 145-152 |
Autori : ELENCIUC DANIELA, ZOSIM LILIANA, BULIMAGA VALENTINA, CHIRIAC TATIANA, BATÎR LUDMILA, PRODIUS DENIS, TURTĂ CONSTANTIN, RUDIC VALERIU
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (308) | Anul : 2009 | Paginile : 102-107 |
Autori : RUDIC VALERIU, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CEPOI LILIANA, COJOCARI ANGELA, MISCU VERA, BULIMAGA VALENTINA
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (309) | Anul : 2009 | Paginile : 137-143 |
Autori : EFREMOVA NADEJDA, REVA VEACESLAV, BULIMAGA VALENTINA, GULEA AURELIAN, CHIRIAC TATIANA, RUDIC VALERIU
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (305) | Anul : 2008 | Paginile : 102-108 |
Autori : RUDIC VALERIU, BULIMAGA VALENTINA, CIUMAC DANIELA, ZOSIM LILIANA, CHIRIAC TATIANA
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (302) | Anul : 2007 | Paginile : 136-140 |
Autori : DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, RUDIC VALERIU, BULIMAGA VALENTINA
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal