Sun Home
Autor : BRÂNZĂ LILIA [ 11 articles ]

| Number : 2 (338) | Year : 2019 | Pages : 74-85 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, PROCA OLGA
Keywords : cros-toleranţă, reacții nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, potențialul antioxidant al plantelor, cross-tolerance, unspecific reactions, water homeostatic capacity, plant antioxidant potential, кросс-устойчивость, неспецифические реакции, водный гомеостазис, антиоксидантный потенциал растений
Domains : Biologie

| Number : 1 (337) | Year : 2019 | Pages : 42-53 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, IONAŞCU ANGELA
Keywords : cros-toleranţă, stres-memorie, reacții specifice și nespecifice, capacitatea de homeostatare a apei, protecție antioxidantă, cross-tolerance, non-specific reactions, water homeostasis, antioxidant protection systems, кросс-толерантность, неспецифические реакции, водный гомеостаз, системы антиоксидантной защиты.
Domains : Biologie

| Number : 2 (335) | Year : 2018 | Pages : 40-47 |
Authors : BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, IONAŞCU ANGELA
Keywords : plante de soia şi porumb, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, secetă, stres-memorie.
Domains : Biologie

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 65-76 |
Authors : BRÂNZĂ LILIA
Keywords : Phaseolus, status-ul apei, secetă, stres-memorie, rezistenţă, Phaseolus, water status, Drought, stress-memory, resistance, Phaseolus, водный статус, Засуха, стресс-память, устойчивость
Domains : Biologie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 48-58 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : plante de soia, porumb, statusul apei, secetă, stres-memorie
Domains : Biologie

| Number : 2 (329) | Year : 2016 | Pages : 28-40 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BUCEACEAIA SVETLANA
Keywords : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, Fotosinteză
Domains : Biologie

| Number : 3 (327) | Year : 2015 | Pages : 67-74 |
Authors : BRÂNZĂ LILIA
Keywords : status-ul apei, adaptare, enzimele de protecţie antioxidantă, secetă
Domains : Biologie

| Number : 1 (325) | Year : 2015 | Pages : 76-85 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, ALUCHI NICOLAE, BRÂNZĂ LILIA, LEAHU IGOR, BUCEACEAIA SVETLANA
Keywords : plante, senescență, status-ul apei, specii reactive de oxigen, enzime antioxidante, pigmenți, fotosinteză.
Domains : Biologie

| Number : 3 (318) | Year : 2012 | Pages : 66-77 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA, BRÂNZĂ LILIA, ALUCHI NICOLAE
Keywords : status-ul apei, stres oxidativ, enzyme antioxidative, organe, plante
Domains : Biologie

| Number : 2 (317) | Year : 2012 | Pages : 53-64 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BRÂNZĂ LILIA, MELENCIUC MIHAIL, BUCEACEAIA SVETLANA
Keywords : adaptare - rezistenţă - Phaseolus lunatus L. - Phaseolus acutifolius Gray - Ph. vulgaris L. - particularităţi morfogenetice.
Domains : BiologiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal