Sun Home
Autor : VOLOŞCIUC LEONID [ 7 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 50-60 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, BULHAC ION, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA
Cuvinte cheie : plante, stres hidric, homeostaza hidrică, capacitate de reținere a apei, Fotosinteză, plants, water stress, water homeostasis, water retention capacity, Photosynthesis, растения, водный стресс, водный гомеостаз, Водоудерживающая способность, фотосинтез
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 70-78 |
Autori : ŞTEFÎRŢA ANASTASIA, VOLOŞCIUC LEONID, BRÎNZĂ LILIA, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE
Cuvinte cheie : plante, rezistență inerentă, rezistență indusă, cros-toleranţă, cross-tolerance, cross-stress-memory, varieties of soybean plants, растения, устойчивость, Засуха, стресс, перекрестная толерантность
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (326) | Anul : 2015 | Paginile : 178-183 |
Autori : VOLOŞCIUC LEONID, PÂNZARU BORIS, LEMANOVA NATALIA, NICOLAEV ARCADI, ŞCERBACOVA TATIANA, NICOLAEV SVETLANA, ZAVTONI PANTELIMON, MORARU LIVIU
Cuvinte cheie : biocontrol, Biopreparation, Ecology, Gliocladin, pathogen agent, Paurin, pest, Trihodermin, Virin-HSP.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (325) | Anul : 2015 | Paginile : 182-185 |
Autori : FURDUI TEODOR, GĂINĂ BORIS, BOTNARI VASILE, ROTARI ALEXANDRU, VOLOŞCIUC LEONID, COTENCO EUGENIA, DODON ADELINA
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 165-170 |
Autori : DUCA GHEORGHE, CULIUC LEONID, VOLOŞCIUC LEONID, UNGUREANU LAURENŢIA, ZUBCOV ELENA
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 183-186 |
Autori : GĂINĂ BORIS, VOLOŞCIUC LEONID
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (310) | Anul : 2010 | Paginile : 96-106 |
Autori : VOLOŞCIUC LEONID
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal