Sun Home
Autor : BOLOGA OLGA [ 5 articole ]

| Numărul : 3 (321) | Anul : 2013 | Paginile : 132-138 |
Autori : CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, CLAPCO STELIANA, COROPCEANU EDUARD, RIJA ANDREI, STRATAN-BINZARI MARIA, BOLOGA OLGA, BULHAC ION, ŞAFRANSCHI VALENTIN
Cuvinte cheie : micromicete, metalocomplexe, pectinaze, amilaze
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 126-134 |
Autori : CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, CLAPCO STELIANA, LABLIUC SVETLANA, BOLOGA OLGA, ŞAFRANSCHI VALENTIN, BULHAC ION, COROBCEANU EDUARD
Cuvinte cheie : микромицеты, металлокомплексы, протеазы
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (318) | Anul : 2012 | Paginile : 158-165 |
Autori : CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, BOLOGA OLGA, CLAPCO STELIANA, LABLIUC SVETLANA, COROPCEANU EDUARD, RIJA ANDREI, PAŞA LILIA
Cuvinte cheie : Penicillium expansum, металлокомплексы, эндоглюконазы, целлобиогидролазы, β-глюкозидазы
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (316) | Anul : 2012 | Paginile : 144-151 |
Autori : RUDIC VALERIU, CEPOI LILIANA, RUDI LUDMILA, MISCU VERA, CHIRIAC TATIANA, COJOCARI ANGELA, LOZAN VASILE, COROPCEANU EDUARD, BOLOGA OLGA
Cuvinte cheie : microalga roşie Porphyridium cruentum - compuşi coordinativi ai cobaltului cu dioximinele - procese biosintetice.
Domenii : Biologie

| Numărul : 1 (310) | Anul : 2010 | Paginile : 121-128 |
Autori : CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, CLAPCO STELIANA, STRATAN-BINZARI MARIA, LABLIUC SVETLANA, BOLOGA OLGA, COROPCEANU EDUARD, RIJA ANDREI, BULHAC ION
Domenii : Biologie


Ediţia curentă

journal