Sun Home
Autor : OVERCENCO AURELIU [ 6 articole ]

| Numărul : 1 (337) | Anul : 2019 | Paginile : 165-171 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, CURCUBĂT STELA, MARCOV ION
Cuvinte cheie : bazin hidrografic, zonă, raion pedogeografic, sol, cernoziom, hydrographic basin, zone, soil-geographical raion, soils, chernozems, гидрографический бассейн, зона, почвенно-геграфический район, почвы, черноземы
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (316) | Anul : 2012 | Paginile : 168-174 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, MARCOV ION, CURCUBĂT STELA
Cuvinte cheie : dealurile Câmpiei de Sud - păduri de stejar - soluri cenuşii -cernoziomuri.
Domenii : Biologie

| Numărul : 3 (315) | Anul : 2011 | Paginile : 170-171 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, CURCUBĂT STELA, CRUPENICOV VERA, VLADIMIR PANTELEI
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (313) | Anul : 2011 | Paginile : 149-154 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (313) | Anul : 2011 | Paginile : 154-160 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, VLADIMIR PANTELEI, MARCOV ION
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (312) | Anul : 2010 | Paginile : 111-113 |
Autori : URSU ANDREI, OVERCENCO AURELIU, MARCOV ION
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal