Sun Home
Autor : NEDEALCOV MARIA [ 15 articles ]

| Number : 1 (343) | Year : 2021 | Pages : 157-165 |
Authors : NEDEALCOV MARIA, DONICA ALA, GRIGORAŞ NICOLAE
Keywords : schimbarea climei, ecosisteme silvice, vulnerabilitate, indici ecoclimatici, climate change, forest ecosystems, vulnerability, eco-climatic indices, изменение климата, лесные экосистемы, уязвимость, экоклиматические показ
Domains : Geografie

| Number : 3 (342) | Year : 2020 | Pages : 168-175 |
Authors : SANDU MARIA, NEDEALCOV MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE
Keywords : amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta, valoarea obligatorie NH3, total ammonia, non-ionized ammonia, Dniester River, Dnister right tributaries, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, река Днестр, правые притоки Днестра, процент NH3.
Domains : Geografie

| Number : 2 (341) | Year : 2020 | Pages : 158-162 |
Authors : NEDEALCOV MARIA
Keywords : indicele perioadelor uscate, Izu, regimul termic, precipitații atmosferice, atlas topoclimatic, digital maps, Dry periods Index, Izu, thermal regime, rainfall regime, topoclimatic atlas, цифровые карты, Индекс засушливых периодов, Идзу, термический режим, режим осадков, топоклиматический атлас
Domains : Geografie

| Number : 3 (339) | Year : 2019 | Pages : 162-164 |
Authors : FURDUI TEODOR, GĂINĂ BORIS, NEDEALCOV MARIA, CHIRILOV ALEXANDRU, STEGĂRESCU VASILE
Domains : Altele

| Number : 3 (336) | Year : 2018 | Pages : 165-172 |
Authors : NEDEALCOV MARIA, MÎNDRU GALINA
Keywords : ploaie torențială, intensitatea medie și maximă a ploii torențiale, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, grad de expunere la risc., torrential rain, the mean and maximum intensity of torrential rain, Duration, quantity, torrential rain frequency, degree of exposure to risk., проливной дождь, средняя и максимальная интенсивность ливневого дождя, продолжительность, количество, частота проливных дождей, степень подверженности риску
Domains : Geografie

| Number : 3 (333) | Year : 2017 | Pages : 156-166 |
Authors : DUCA MARIA, NEDEALCOV MARIA, CLAPCO STELIANA, IVANOV VIOLETA
Keywords : Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice, condiţii climaterice
Domains : Biologie , Geografie

| Number : 1 (331) | Year : 2017 | Pages : 141-144 |
Authors : NEDEALCOV MARIA, BEJAN IURIE
Keywords : schimbări climatice, districtul Dunărea – Marea Neagră, temperatura aerului, precipitaţii atmosferice, scenarii climatice
Domains : Geografie

| Number : 1 (328) | Year : 2016 | Pages : 164-183 |
Authors : DEDIU ION, URSU ANDREI, NEDEALCOV MARIA, STEGĂRESCU VASILE, BEJAN IURIE, CUZA PETRU, BULIMAGA CONSTANTIN, BOBOC NICOLAE, BEGU ADAM, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, SÎRODOEV GHENADIE, BACAL PETRU, COCÎRŢĂ PETRU
Domains : Geografie

| Number : 3 (324) | Year : 2014 | Pages : 173-183 |
Authors : OVERCENCO ALA, NEDEALCOV MARIA, PUŢUNTICĂ ANATOLIE
Keywords : temperaturi extrem de joase, efectul lag, risc pentru sănătate.
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 149-155 |
Authors : NEDEALCOV MARIA, COICEANU ANA
Keywords : regiuni fi zico-geografi ce, calitatea grîului de toamnă, schimbări climatice, regimul precipitaţiilor atmosferice, conţinutul glutenului.
Domains : GeografiePage 1 from 2

Сurrent edition

journal