Sun Home
Autor : NEDEALCOV MARIA [ 10 articole ]

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 156-166 |
Autori : DUCA MARIA, NEDEALCOV MARIA, CLAPCO STELIANA, IVANOV VIOLETA
Cuvinte cheie : Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice, condiţii climaterice
Domenii : Biologie , Geografie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 141-144 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, BEJAN IURIE
Cuvinte cheie : schimbări climatice, districtul Dunărea – Marea Neagră, temperatura aerului, precipitaţii atmosferice, scenarii climatice
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (328) | Anul : 2016 | Paginile : 164-183 |
Autori : DEDIU ION, URSU ANDREI, NEDEALCOV MARIA, STEGĂRESCU VASILE, BEJAN IURIE, CUZA PETRU, BULIMAGA CONSTANTIN, BOBOC NICOLAE, BEGU ADAM, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, SÎRODOEV GHENADIE, BACAL PETRU, COCÎRŢĂ PETRU
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 173-183 |
Autori : OVERCENCO ALA, NEDEALCOV MARIA, PUŢUNTICĂ ANATOLIE
Cuvinte cheie : temperaturi extrem de joase, efectul lag, risc pentru sănătate.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 149-155 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, COICEANU ANA
Cuvinte cheie : regiuni fi zico-geografi ce, calitatea grîului de toamnă, schimbări climatice, regimul precipitaţiilor atmosferice, conţinutul glutenului.
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (319) | Anul : 2013 | Paginile : 161-165 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, SÎRBU RODICA
Cuvinte cheie : condiţii meteorologice - condiţii de iernare - primul şi ultimul îngheţ - productivitatea viţei de vie - extreme.
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (310) | Anul : 2010 | Paginile : 143-148 |
Autori : NEDEALCOV MARIA
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (308) | Anul : 2009 | Paginile : 132-136 |
Autori : NEDEALCOV MARIA
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (309) | Anul : 2009 | Paginile : 157-168 |
Autori : NEDEALCOV MARIA
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (303) | Anul : 2007 | Paginile : 128-138 |
Autori : BOBOC NICOLAE, CONSTANTINOVA TATIANA, MELNICIUC OREST, NEDEALCOV MARIA
Domenii : Geografie


Ediţia curentă

journal