Sun Home
Autor : NEDEALCOV MARIA [ 15 articole ]

| Numărul : 1 (343) | Anul : 2021 | Paginile : 157-165 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, DONICA ALA, GRIGORAŞ NICOLAE
Cuvinte cheie : schimbarea climei, ecosisteme silvice, vulnerabilitate, indici ecoclimatici, climate change, forest ecosystems, vulnerability, eco-climatic indices, изменение климата, лесные экосистемы, уязвимость, экоклиматические показ
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (342) | Anul : 2020 | Paginile : 168-175 |
Autori : SANDU MARIA, NEDEALCOV MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE
Cuvinte cheie : amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta, valoarea obligatorie NH3, total ammonia, non-ionized ammonia, Dniester River, Dnister right tributaries, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, река Днестр, правые притоки Днестра, процент NH3.
Domenii : Geografie

| Numărul : 2 (341) | Anul : 2020 | Paginile : 158-162 |
Autori : NEDEALCOV MARIA
Cuvinte cheie : indicele perioadelor uscate, Izu, regimul termic, precipitații atmosferice, atlas topoclimatic, digital maps, Dry periods Index, Izu, thermal regime, rainfall regime, topoclimatic atlas, цифровые карты, Индекс засушливых периодов, Идзу, термический режим, режим осадков, топоклиматический атлас
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (339) | Anul : 2019 | Paginile : 162-164 |
Autori : FURDUI TEODOR, GĂINĂ BORIS, NEDEALCOV MARIA, CHIRILOV ALEXANDRU, STEGĂRESCU VASILE
Domenii : Altele

| Numărul : 3 (336) | Anul : 2018 | Paginile : 165-172 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, MÎNDRU GALINA
Cuvinte cheie : ploaie torențială, intensitatea medie și maximă a ploii torențiale, durată, cantitatea, frecvența ploilor torențiale, grad de expunere la risc., torrential rain, the mean and maximum intensity of torrential rain, Duration, quantity, torrential rain frequency, degree of exposure to risk., проливной дождь, средняя и максимальная интенсивность ливневого дождя, продолжительность, количество, частота проливных дождей, степень подверженности риску
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (333) | Anul : 2017 | Paginile : 156-166 |
Autori : DUCA MARIA, NEDEALCOV MARIA, CLAPCO STELIANA, IVANOV VIOLETA
Cuvinte cheie : Orobanche cumana Wallr., floarea-soarelui, rase fiziologice, condiţii climaterice
Domenii : Biologie , Geografie

| Numărul : 1 (331) | Anul : 2017 | Paginile : 141-144 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, BEJAN IURIE
Cuvinte cheie : schimbări climatice, districtul Dunărea – Marea Neagră, temperatura aerului, precipitaţii atmosferice, scenarii climatice
Domenii : Geografie

| Numărul : 1 (328) | Anul : 2016 | Paginile : 164-183 |
Autori : DEDIU ION, URSU ANDREI, NEDEALCOV MARIA, STEGĂRESCU VASILE, BEJAN IURIE, CUZA PETRU, BULIMAGA CONSTANTIN, BOBOC NICOLAE, BEGU ADAM, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, SÎRODOEV GHENADIE, BACAL PETRU, COCÎRŢĂ PETRU
Domenii : Geografie

| Numărul : 3 (324) | Anul : 2014 | Paginile : 173-183 |
Autori : OVERCENCO ALA, NEDEALCOV MARIA, PUŢUNTICĂ ANATOLIE
Cuvinte cheie : temperaturi extrem de joase, efectul lag, risc pentru sănătate.
Domenii : Biologie

| Numărul : 2 (320) | Anul : 2013 | Paginile : 149-155 |
Autori : NEDEALCOV MARIA, COICEANU ANA
Cuvinte cheie : regiuni fi zico-geografi ce, calitatea grîului de toamnă, schimbări climatice, regimul precipitaţiilor atmosferice, conţinutul glutenului.
Domenii : GeografiePagina 1 din 2

Ediţia curentă

journal