Sun Home
Autor : BULHAC ION [ 5 articles ]

| Number : 2 (323) | Year : 2014 | Pages : 75-82 |
Authors : ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA, BULHAC ION, MELENCIUC MIHAIL, COROPCEANU EDUARD, BUCEACEAIA SVETLANA, ALUCHI NICOLAE, CIOBĂNICĂ OLGA
Keywords : plants, antioxidant capacity, drought tolerance, Photosynthesis, transpiration, water use efficiency, Crop, coordination compound.
Domains : Biologie

| Number : 1 (322) | Year : 2014 | Pages : 119-127 |
Authors : CLAPCO STELIANA, BIVOL CEZARA, CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, COROPCEANU EDUARD, BULHAC ION
Keywords : proteaze, compuşi coordinativi, tulpină fungică, sinteză orientată
Domains : Biologie

| Number : 3 (321) | Year : 2013 | Pages : 132-138 |
Authors : CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, CLAPCO STELIANA, COROPCEANU EDUARD, RIJA ANDREI, STRATAN-BINZARI MARIA, BOLOGA OLGA, BULHAC ION, ŞAFRANSCHI VALENTIN
Keywords : micromicete, metalocomplexe, pectinaze, amilaze
Domains : Biologie

| Number : 2 (320) | Year : 2013 | Pages : 126-134 |
Authors : CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, CLAPCO STELIANA, LABLIUC SVETLANA, BOLOGA OLGA, ŞAFRANSCHI VALENTIN, BULHAC ION, COROBCEANU EDUARD
Keywords : микромицеты, металлокомплексы, протеазы
Domains : Biologie

| Number : 1 (310) | Year : 2010 | Pages : 121-128 |
Authors : CILOCI (DESEATNIC) ALEXANDRA, TIURINA JANETA, CLAPCO STELIANA, STRATAN-BINZARI MARIA, LABLIUC SVETLANA, BOLOGA OLGA, COROPCEANU EDUARD, RIJA ANDREI, BULHAC ION
Domains : Biologie


Сurrent edition

journal