Sun Home

Технология получения бальзама «спирупотент»

Tehnologie de obținere a balsamului afrodisiac ”spirupotent”

Technology for the production of the “Spirupotent” afrodisiac balsam.

Авторы:

RUDIC VALERIU, CARAUŞ VLADIMIR

Резюме:

În articol este descrisă tehnologia de producere a balsamului curativo-profilactic cu efect afrodisiac ”Spirupotent”. Balsamul include extracte din rădăcina de Glycyrrhiza glabra L., rizomii Acorus calamus L., partea aeriană de Hypericum perforatum L., partea aeriană Oríganum vulgáre L., frunze de Mentha piperita L., partea aeriană de Achillea millefolium L., muguri de Pinus sylvestris L., partea aeriană de Helichrysum italicum Roth, partea aeriană de Monarda citriodora Cerv.ex Lag, partea aeriană de Salvia officinalis L., semințe de Amaranthus caudatus L., partea aeriană și rizom de Apium graveolens L., rădăcină și partea aeriană de Petroselinum crispum, flori de Robinia pseudoacacia L., extract din tescovină și semințe de strugruri Vites vinifera, extract din endocarp și septuri de nucă Juglans regia, extract de spirulină, vin roșu dulce. Balsamul curativo-profilactic ”Spirupotent” cu efect afrodiziac are o compoziție echilibrată, cu o activitate antioxidantă performantă. Etapele fluxului tehnologic de producere a balsamului asigură manifestarea efectului sinergic al componentelor cu capacitate de reducere a radicalilor liberi. Efectele benefice ale balsamului în disfuncțiile erectile sunt asigurate în mare măsură de activitatea antioxidantă a balsamului, în special de capacitatea de reducere a radicalului oxidului nitric, implicarea căruia în aceste patologii este demonstrată.

The article describes the technology for the production of curative-prophylactic balm with aphrodisiac effect ”Spirupotent”. Balsam includes root extracts of Glycyrrhiza glabra L., rhizomes Acorus calamus L., aerial part of Hypericum perforatum L., aerial part Origanum vulgare L., leaves of Mentha piperita L., aerial part of Achillea millefolium L., Pinus sylvestris L. buds, the aerial part of Helichrysum italicum Roth, the aerial part of Monarda citriodora Cerv.ex Lag, the aerial part of Salvia officinalis L., the seeds of Amaranthus caudatus L., the aerial part and the rhizome of Apium graveolens L., the root and the aerial part of Petroselinum crispum, flowers of Robinia pseudoacacia L., extract of grape seeds Vites vinifera, walnuts Juglans regia endocarp and septum extract, spirulina extract, red wine. ”Spirupotent” curative-prophylactic balsam with aphrodisiac effect has a balanced composition, with a high antioxidant activity. The stages of the technological flow of the balsam production ensure the manifestation of the synergistic effect of the components with capacity to reduce free radicals. The beneficial effects of balsam in erectile dysfunctions are largely ensured by the antioxidant activity of the balsam, especially by the ability to reduce the nitric oxide radical, the implication of which in these pathologies is demonstrated. 9 references, 1 figure, 1 table

В статье описана технология производства лечебно-профилактического бальзама «Спирупотент» со свойтвами афродизиака. Бальзам включает экстракты корня Glycyrrhiza glabra L., корневища Acorus calamus L., надземную часть Hypericum perforatum L., надземную часть Origanum vulgare L., листья Mentha piperita L., надземную часть Achillea millefolium L., почки сосны Pinus sylvestris L., надземная часть Helichrysum italicum Roth, надземная часть Monarda citriodora Cerv.ex Lag, надземная часть Salvia officinalis L., семена Amaranthus caudatus L., надземную часть и корневище Apium graveolens L., корень и надземную часть Petroselinum crispum, цветки Robinia pseudoacacia L., экстракт из семян винограда Vites vinifera, экстракт кожуры и перегородок грецких орехов Juglans regia, экстракт спирулины, красное десертное вино. ”Спирупотент” – бальзам со свойствами афродизиака обладает сбалансированным составом, и высокой антиоксидантной активностью. Этапы технологического процесса производства бальзама обеспечивают проявление синергетического эффекта компонентов, способных уменьшать количество свободных радикалов. Благоприятное воздействие бальзама на эректильную дисфункцию в значительной степени обеспечивается антиоксидантной активностью бальзама, особенно способностью восстанавливать радикал оксида азота, влияние которого при этих патологиях продемонстрировано. Библ. – 9, рис. -2, табл.-1.


Cuvinte-cheie:

produs curativo-profilactice, afrodisiac, activitate antioxidantă, capacitate de reducere a NO˙, materiale vegetale, spirulină, curative-prophylactic product, aphrodisiac, antioxidant activity, NO˙ reduction capacity, plant materials, Spirulina, лечебно-профилактическое средство, афродизиак, антиоксидантная активность, способность восстанавливать NO˙, растительные материалы, спирулина

Сферы:

Biologie

Номер:

3 (339)

Год:

2019

Скачать

Download PDF (0.44 MB)

Текущие издание

journal