Sun Home

Экстракты с антиоксидантными свойствами из растительного сырья

Extracte cu proprietăți antioxidante din materii prime vegetale

Extracts with antioxidant properties from plant materials

Autori:

CARAUŞ VLADIMIR

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele cercetării de stabilire a activității antioxidante a extractelor hidroetanolice din biomasa diferitor plante medicinale în scopul includerii lor în componența balsamurilor curativo-profilactice. Au fost utilizate rădăcina de Glycyrrhiza glabra L., rizomii Acorus calamus L., partea aeriană de Hypericum perforatum L., partea aeriană Oríganum vulgáre L., frunze de Mentha piperita L., partea aeriană de Achillea millefolium L., muguri de Pinus sylvestris L., partea aeriană de Helichrysum italicum Roth, partea aeriană de Monarda citriodora Cerv.ex Lag, partea aeriană de Salvia officinalis L., semințe de Amaranthus caudatus L., partea aeriană și rizom de Apium graveolens L., rădăcină și partea aeriană de Petroselinum crispum, flori de Robinia pseudoacacia L. A fost stabilit că procedura de macerare fracționată este eficientă în obținerea unei activități antioxidante net superioare a extractelor hidroetanolice cu concentrația etanolului de 50%.

The article presents the results of the establishment of the antioxidant activity of hydroethanol extracts from biomass of various medicinal plants in order to include them in the composition of therapeutic and prophylactic balms. The root of Glycyrrhiza glabra L., the rhizomes of Acorus calamus L., the aerial part of Hypericum perforatum L., the aerial part of Oríganum vulgáre L., the leaves of Mentha piperita L., the aerial part of Achillea millefolium L., the buds of Pinus sylvestris L., the aerial part of Helichrysum italicum Roth, aerial part of Monarda citriodora Cerv.ex Lag, aerial part of Salvia officinalis L., seeds of Amaranthus caudatus L., aerial part and rhizome of Apium graveolens L., root and aerial part of Petroselinum crispum, flowers of Robinia pseudoacacia L were investigated. It was established that the procedure fractionated maceration is effective for obtaining significantly higher antioxidant activity of hydroethanol extracts with an ethanol concentration of 50%. 6 references, 4 figures

В статье представлены результаты исследований по установлению антиоксидантной активности гидроэтанольных экстрактов из биомассы различных лекарственных растений с целью включения их в состав лечебно-профилактических бальзамов. Были исследованы корень Glycyrrhiza glabra L., корневища Acorus calamus L., надземная часть Hypericum perforatum L., надземная часть Oríganum vulgáre L., листья Mentha piperita L., надземная часть Achillea millefolium L., почки Pinus sylvestris L., надземная часть Helichrysum italicum Roth, надземная часть Monarda citriodora Cerv.ex Lag, надземная часть Salvia officinalis L., семена Amaranthus caudatus L., надземная часть и корневище Apium graveolens L., корень и надземная часть Petroselinum crispum, цветки Robinia pseudoacacia L. Установлено, что процедура фракционированной мацерации эффективна для получения значительно более высокой антиоксидантной активности. гидроэтанольных экстрактов с концентрацией этанола 50%. Библ. – 6, Рис. -4.


Cuvinte-cheie:

produse curativo-profilactice, extracte hidro-etanolice, macerare fracționată, activitate antioxidantă, materiale vegetale, therapeutic and prophylactic products, water-alcohol extracts, fractionated maceration, antioxidant activity, plant materials, лечебно-профилактические продукты, водно-спиртовые экстракты, фракционированная мацерация, антиоксидантная активность, растительное сырье

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.48 MB)

Ediţia curentă

journal