Sun Home

Сравнительный анализ фауны совок (lepidoptera, noctuidae) Республики Молдова и некоторых стран Европы.

Analiza comparativă a faunei noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) din Republica Moldova și unele ţări europene.

Comparative analysis of faunal moths (Lepidoptera, Noctuidae) from the Republic of Moldova and some countries of Europe.

Autori:

ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA

Rezumat:

Lucrarea prezintă studiul diversității faunistice a speciilor din familia Noctuidae din 11 țări ale Europei și analiza lor comparativă cu fauna noctuidelor din Republica Moldova. Fauna noctuidelor din Republica Moldova este mai asemănătoare cu cea a Ungariei, României și Ucrainei. Cei mai mici indici de similaritate au fost obţinuţi prin compararea faunei noctuidelor din Republica Moldova cu cea din Franța și Rusia.

The paper presents the study of the faunal diversity of Noctuidae familly from 11 countries of Europe and the comparative analysis of moths fauna of the Republic of Moldova. The moths fauna of the Republic of Moldova is more similar to that of Hungary, Romania and Ukraine. The lowest similarity indices were obtained by comparing moths fauna of the Republic of Moldova with that of France and Russia. 12 references, 1 figure, 21 tables

В статье представлены результаты исследования разнообразия фауны семейства Noctuidae из 11 стран Европы и сравнительный анализ c фауной совок Республики Молдова. Фауна совок Республики Молдова больше схожа с фауной Венгрии, Румынии и Украины. Самые низкие показатели сходства были получены при сравнении фауны совок Республики Молдова с фауной Франции и России. Библ. - 12, рис.- 1, табл.- 2.


Cuvinte-cheie:

Noctuidae, Republica Moldova, diversitate, Noctuidae, Republic of Moldova, diversity, Noctuidae, Республика Молдова, разнообразиe

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (0.98 MB)

Ediţia curentă

journal