Sun Home

Гидрохимическое состояние некоторых прудов района Ниспорены.

Starea hidrochimică a unor heleșteie din raionul Nisporeni.

The hydrochemical state of some fishponds in the region of Nisporeni.

Autori:

BAGRIN NINA, BORODIN NATALIA, JURMINSCAIA OLGA

Rezumat:

Lucrarea include rezultatele cercetării stării hidrochimice a trei heleșteie din raionul Nisporeni (Călimănești, Grozești și Nisporeni) din Republica Moldova. Evaluarea calității apei în perioada de vară și toamnă 2018 a fost bazată pe studierea indicatorilor fizico-chimici: temperatură, pH, oxigen, sulfaţi, cloruri, hidrogenocarbonaţi, duritate, mineralizare și elemente nutritive (compuși ai azotului și fosforului). A fost determinat nivelul de corespundere a calităţii apei heleşteielor pentru creşterea peştilor.

The paper includes the results of the research of the hydrochemical status of three ponds located in Nisporeni district (Călimănești, Grozești and Nisporeni) of the Republic of Moldova. The assessment of water quality in summer and autumn 2018 was based on the study of physicochemical indicators: temperature, pH, oxygen, sulfates, chlorides, bicarbonates, hardness, mineralization and nutrients (nitrogen and phosphorus compounds). It was determined the level of compliance of water quality of ponds for fish farming.

В статье представлены результаты исследования гидрохимического состояния трех прудов Ниспоренского района (Кэлиманешты, Грозешты и Ниспорены) Республики Молдова. Оценка качества воды проводилась летом и осенью 2018 года и основывалась на изучении таких физико-химических показателей, как температурa, pH, кислород, сульфаты, хлориды, бикарбонаты, жесткость, минерализация и биогенные элементы (соединения азота и фосфора). Было определено соответствие качества прудовой воды для выращивания рыбы. Библ.- 21, рис.-6.


Cuvinte-cheie:

heleșteu, peşte, indicatori fizico-chimici, elemente nutritive, pond, fish, physicochemical indicators, Nutrients, пруд, рыба, Физико-химические показатели, биогенные элементы

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (339)

Anul:

2019

Descarcă

Download PDF (1.53 MB)

Ediţia curentă

journal